Sökformulär

Tomorrow's life science has an address today

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om Stockholm Life

Boka ett möte med oss

Använd formuläret om du är intresserad av att hyra lokaler i Hagastaden eller har frågor om Stockholm Life.

  • Det här är Stockholm Life

  • Vi som redan är på plats

  • Boka ett möte med oss

26 aug 2016

Lunch-seminarium för core faciliteter: EATRIS

onsdag, 5 oktober, 2016 -
11:30 till 13:00

Välkommen till ett core facilitetsmöte där vi denna gång får lära oss mer om EATRIS och även har möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter med andra core faciliteter. 

25 aug 2016

Frontiers in Life Science Technologies – Decoding Health and Disease

torsdag, 29 september, 2016 -
09:30 till 17:15

Årets symposium med titeln Frontiers in Life Science Technologies – Decoding Health and Disease, kommer att fokusera på teknik och applikationer inom sjukdom och hälsa, och kommer att bestå av tre sessioner; Molecular imaging and disease, Single/stem cells and disease, RNA and disease. Symposiet är öppet för allmänheten, forskare, unga forskare, studenter och andra intresserade inom området är mycket välkomna.

25 aug 2016

SciLifeLab symposium – Next-Generation Diagnostics

onsdag, 21 september, 2016 -
08:00 till 18:45

SciLifeLab Clinical Diagnostics platform anordnar ett spännande heldagssymposium om nya strategier för framtidens diagnostik av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt ärftliga sjukdomar. Med i programmet finns framstående talare från Tyskland, Finland, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och USA.

25 aug 2016

Innovation i vården - lärdomar från den riskvilliga ekonomin

måndag, 29 augusti, 2016 -
15:00 till 17:00

Den ständiga utveckling av nya idéer, produkter , metoder och tjänster har förändrat vardagen till en grad som vi knappast kunnat föreställa ett decennium sedan. Denna omvandling omfattar helt nya produkter (så som smarta telefoner), hur vi utför uppgifter (som exempelvis incheckning till flyget, betalning av vägtullar och skatter), och även återupplivande  av gamla metoder (såsom att trampa runt städer på hyrda cyklar).

25 aug 2016

Tillgänglig vård med digitala lösningar

fredag, 30 september, 2016 -
09:30 till 13:00

Mälardalsrådet vill tillsammans med Stockholm Science City Foundation bjuda in till ett seminarium om innovationer i vården med ny teknik. Hur kan vi främja tillgänglig och jämlik vård med hjälp av digitala lösningar?

22 aug 2016

The Road to the Clinic – JLABS Workshop

tisdag, 4 oktober, 2016 -
09:00 till 18:30

Johnson & Johnson Innovation, JLABS, Janssen Discovery Sciences och Karolinska Institutet Science Park bjuder in dig till en fördjupning i processen för en Clinical Trial Application (CTA).

22 aug 2016

Health Hack Academy's Hackathon 2016 - sök nu!

Psykiska problem bland tonåringar ökar och nästan 60% av 15-åriga flickor rapporterar psykosomatiska problem. Hur kan vi använda nya metoder och ny teknik för att nå ungdomar och förbättra situationen? Vi behöver din hjälp med att hitta nya lösningar.
19 aug 2016
17 aug 2016

Live Cell Imaging-facilitet i Flemingsberg

Live Cell Imaging-faciliteten (LCI) är en corefacilitet med toppmodern mikroskopieringsutrustning i Novum, Flemingsberg vid Karolinska Institutets institution för biovetenskaper och näringslära. 2014 tilldelades LCI-faciliteten kvalitetsstämpeln Nikon Center of Excellence, en utmärkelse som centret delar med åtta faciliteter i Europa och 15 i världen. Sylvie Le Guyader ansvarar för LCI och vi fick tillfälle att ställa ett par frågor om imaging i allmänhet och om LCI-faciliteten. 

16 aug 2016

Nordic Connected Health Star Track

Nordic Connected Health Star Track är en nordisk kraftsamling kring startups som kan skapa framtidens lösningar för bättre hälsa, hälso- och sjukvård. Vi fick chansen att ställa några frågor till Marianne Larsson, projektledare för initiativet.