Sökformulär

Tomorrow's life science has an address today

Morgondagens life science – idag

Stockholm Life är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om Stockholm Life

Boka ett möte med oss

Boka ett möte med Stockholm Life

Använd formuläret om du är intresserad av att hyra lokaler i Hagastaden eller har frågor om Stockholm Life.

  • Det här är Stockholm Life

  • Vi som redan är på plats

  • Boka ett möte med oss

21 okt 2016

Revolution eller samarbete? Den stora frågan när det gäller digitalisering av vården i USA

”To disrupt healthcare in US is like disrupting the whole economy of Italy, twice” Det lyftes fram både utmaningar och möjligheter på scenen vid den årliga Health 2.0-konferensen i Santa Clara sista veckan i september. Min kollega Filippa Kull och jag representerade Stockholm Science City och var där för att känna USAs health tech på pulsen och knyta nya kontakter i Silicon Valley. 

21 okt 2016

Den första kartan över genetisk variation i Sverige

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, presenterar nu den första kartan över den genetiska variationen i Sverige. Resultaten baseras på DNA-sekvensering av hela arvsmassan hos 1000 individer, utvalda för att täcka in variationen i hela landet. I och med detta har Sverige nu en nationell resurs som kommer att underlätta för forskning och diagnostik av genetiska sjukdomar.

21 okt 2016

Scandinavian Development Services heldagsseminarium

onsdag, 23 november, 2016 -
08:00 till 17:00

Den 23 november anordnar Scandinavian Development Services ett spännande heldagsseminarium med fokus på regulatoriska strategier för utvecklingsprojekt. Seminariet riktar sig till dig som arbetar som projektledare, med regulatory affairs eller övergripande frågor i det mindre bolaget.

Ulrika Bäckman
17 okt 2016

EATRIS – en ingång till Europas akademiska infrastruktur

EATRIS (European Advanced Translational Research InfraStructure) arbetar med att öppna upp befintlig akademisk infrastruktur och göra den tillgänglig för småbolag, större läkemedelsbolag och akademiker dvs alla verksamma inom translationell forskning. Genom att använda EATRIS som en enhetlig samordnare blir det enkelt att finna rätt expertis vid rätt tidpunkt för utvecklandet av sitt läkemedel eller produkt. På mötet för Core Faciliteter från regionen (Tools of Science) hade vi möjlighet att träffa Ulrika Bäckman, Sveriges nationella koordinator för att lära oss mer om detta initiativ.

12 okt 2016

Frukostseminarium: Merck - vägledning för att påskynda resan mot klinik

tisdag, 15 november, 2016 -
07:30 till 09:00

Att ta ett nytt biologiskt läkemedel till marknaden kan kosta miljontals kronor och chansen att etablera ett nytt läkemedel kommersiellt kan vara mindre än 0,5%.

11 okt 2016

Mötesplats om innovationer i vården

Den 30 september bjöd Mälardalsrådet tillsammans med Stockholm Science City in till ett seminarium om innovationer i vården med ny teknik. Seminariet fokuserade på hur man kan använda och utveckla befintliga innovationer samt hur vård kan tillgängliggöras med digitala lösningar och hölls på H2 Health Hub i Hagastaden, ett co-workingspace för health tech innovatörer, entreprenörer och startup bolag.

7 okt 2016

Bioscience - Forskning genom innovativa teknologier

torsdag, 10 november, 2016 -
08:30 till 16:30

Välkommen till den 4:e upplagan av det årliga mötet Bioscience - forskning genom innovativa teknologier (Bioscience - Research through innovative technologies). Mötet kommer att innehålla en rad intressanta föreläsningar med fokus på ny teknik och dess tillämpningar och på forskningsfronten inom forskning. Bioscience är en plattform för möten och nätverkande och vänder sig till representanter från såväl akademi som industri.

6 okt 2016

Frukostseminarium: Finansiering av framtidens hälsa och sjukvård – möjligheter och utmaningar

torsdag, 8 december, 2016 -
07:30 till 09:00

Trots ett skriande behov av nya lösningar för att möta framtidens utmaningar såsom åldrande befolkning och livsstilssjukdomar är tillgång till kapital en stor utmaning för många små och medelstora bolag inom life science. Sciety är en av de få aktörer som hjälper bolag inom just life science med kapitalanskaffning. De har byggt upp ett stort nätverk av investerare, yrkesutövare och företagsacceleratorer för att sammanföra kapital och kunskap med innovativa bolag.

6 okt 2016

Nobelfrukost om intraprenörskap

torsdag, 27 oktober, 2016 -
07:30 till 09:00

Stockholm är Nobelpriets hemstad. Arvet från Alfred Nobel har lagt grunden för den starka traditionen inom entreprenörskap som är en del av Stockholms innovativa miljö. 

6 okt 2016

Mini-symposium: Medicinsk- och populations- genetik och genomik

fredag, 28 oktober, 2016 -
09:30 till 13:30

Detta event är en del av en serie workshops som täcker olika forskningsteman inom SciLifeLab. Ämnet för denna workshop är Medical and Population Genetics and Genomics, och går av stapeln på SciLifeLab, Uppsala den 28 oktober. Syftet är att stimulera samarbeten och det kommer att ges god tid för diskussion.