Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här samlas aktuella nyheter, event och annan relevant information för dig som är aktiv inom life science i Stockholmsområdet. Har du tips på nyheter, event eller vill du skriva ett inlägg i gästbloggen? Hör i så fall av dig till Stockholm Science City på info@ssci.se.

Ny rapport: Framtidens life science kräver nya regelverk och samarbetsformer

 

Pressmeddelande 21 september 2017.

I rapporten Where is life science heading in the future? från Stockholm Science City spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Teknik är drivande för utvecklingen inom life science där gapet mellan grundforskning och klinisk verksamhet minskar. Det skapar möjligheter för helt nya typer av behandlingar, vårdformer och hälsofrämjande åtgärder men ställer även nya krav på samarbeten och regelverk. Sverige har idag en ledande roll inom life science men står inför en rad utmaningar för att behålla sin position.

Brown Bag Lunch Talks @ MSD: Stora hot, den lilla människan och vacciner som lösning

torsdag, 12 oktober, 2017 - 11:30 till 13:00

Sjukdomar är ett av människans största hot, men vi kan skydda oss. Idag har vi tillgång till vaccin mot Ebola och med vaccin mot HPV kan vi förekomma flera olika cancerformer. Alla behöver få möjligheten. Det är en förutsättning för vår överlevnad.

Stockholms Innovationsstipendium 2017

Anmälan till Stockholms Innovationsstipendium är nu öppen. Här kan du som bor, arbetar eller studerar i Stockholms län presentera din innovation och få möjlighet att vinna rådgivning och ett stipendium om 100 000 SEK. Stipendiet arrangeras av Stockholm Invest och har till syfte att lyfta innovationskraft i Stockholmsregionen. 

Ylva Williams i juryn för Stockholms Innovationsstipendium 2017

Stockholms Innovationsstipendium ska lyfta innovationskraft i Stockholmsregionen och premierar och stimulerar idérika personer till att gå vidare med sin innovation. Ylva Williams, VD för Stockholm Science City Foundation, är en av medlemmarna i juryn för stipendiet. Med expertis och erfarenhet från branschen ska hon bedöma bidrag i kategorin Life Science och hälsa.
 

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering 2017-2018

Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för företag att med hjälp av extern kompetens, t.ex. köp av tjänst eller projektanställning, närma sig nya, internationella marknader. Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, det vill säga vara ett utvecklingsarbete utöver normal utveckling. Utvecklingsarbetet ska ha passerat idéstadiet.  

Frukostseminarium: Läkemedel eller medicinteknisk produkt – vilken väg ska eller kan du välja?

torsdag, 28 september, 2017 - 07:30 till 09:00

När du utvecklar en ny innovativ produkt där målet är att den ska förebygga, behandla eller diagnostisera människor finns det regelverk som i slutändan ska säkerställa att produkten är säker för användaren. Vilket regelverk som är bästa vägen framåt kanske inte alltid är så självklar som du kan tro. Välkommen att diskutera och samtala med Anna Törner och Stina Johansen från Scandinavian Development Services (SDS).

Svensk life science på scen på BIO i San Diego

Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare inom life science, var en av talarna när seminariet "Are We Ready for Clinical Trials to go Digital?" ägde rum på BIO, världens största bioteknikkonferens, i San Diego den 19-22 juni. Seminariet berörde teman som vilka teknologiska genombrott som finns eller kommer i närtid, men även vilka barriärer som gör det svårt och vilka ändringar i det regulatoriska ramverket som behöver genomföras för att utnyttja potentialen av ny teknik på riktigt.

Sveriges första innovationstävling mot stillasittande

En av våra stora hälsoutmaningar är att vi rör oss betydligt mindre idag än för bara 100 år sedan. Därför startar Shine Competition – en ny tävling för att finna innovativa lösningar som vänder trenden. Tävlingen syftar till att uppmärksamma problemet och aktivera problemlösare från alla delar av samhället med målet att finna lösningar med potential påverka hälsan hos många.

Irene Svenonius (M) Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting. Suttit i styrelsen för Stockholm Science City Foundation mellan 2008-2014

Minskad byråkrati gör ett växande Stockholms län redo för framtiden

Stockholm är Europas snabbast växande storstadsregion. Hit flyttar människor för jobb, studier eller kanske för kärleken. Det kräver att våra politiker förmår göra rätt, men ibland också tuffa, prioriteringar. Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting, berättar om sitt arbete för att rusta Stockholms län för framtiden. 

NanoForum 2017

måndag, 25 september, 2017 - 13:00 till tisdag, 26 september, 2017 - 13:00

Den årliga nordiska nanotech-konferensen NanoForum äger rum den 25-26 september i Uppsala. Var med och forma framtiden för nordisk nanoteknologi genom sessioner som fokuserar på entreprenörskap, investering och den senaste forskningen inom nanoteknologi. Du har också möjlighet att träffa nyckelpersoner och världsledande forskare som talar på konferensen.