Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här samlas aktuella nyheter, event och annan relevant information för dig som är aktiv inom life science i Stockholmsområdet. Har du tips på nyheter, event eller vill du skriva ett inlägg i gästbloggen? Hör i så fall av dig till Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Frukostseminarium: Vad är på gång inom ehälsa – i Australien respektive Sverige?

fredag, 25 augusti, 2017 - 07:45 till 09:30

Australien gör nu en stor nationell satsning på ehälsa. Här i Sverige har SKL och regeringen enats om Vision ehälsa 2025, där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Forska!Sverige, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till ett frukostseminarium den 25 augusti där möjligheter och utmaningar diskuteras.

Svensk life science på scen på BIO i San Diego

Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare inom life science, var en av talarna när seminariet "Are We Ready for Clinical Trials to go Digital?" ägde rum på BIO, världens största bioteknikkonferens, i San Diego den 19-22 juni. Seminariet berörde teman som vilka teknologiska genombrott som finns eller kommer i närtid, men även vilka barriärer som gör det svårt och vilka ändringar i det regulatoriska ramverket som behöver genomföras för att utnyttja potentialen av ny teknik på riktigt.

KTH Life Science Technology Day

torsdag, 31 augusti, 2017 - 10:00 till 16:30

Temat på årets Life Science Technology Day på Kungliga Tekniska Högskolan är "Bacteria – Foe & Friend". Temat kommer bland annat att innefatta hur teknik kan möta utmaningar i samband med antibiotikaresistans och tekniker för att använda bakterier till förmån för mänskligheten. 

Sveriges första innovationstävling mot stillasittande

En av våra stora hälsoutmaningar är att vi rör oss betydligt mindre idag än för bara 100 år sedan. Därför startar Shine Competition – en ny tävling för att finna innovativa lösningar som vänder trenden. Tävlingen syftar till att uppmärksamma problemet och aktivera problemlösare från alla delar av samhället med målet att finna lösningar med potential påverka hälsan hos många.

Irene Svenonius (M) Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting. Suttit i styrelsen för Stockholm Science City Foundation mellan 2008-2014

Minskad byråkrati gör ett växande Stockholms län redo för framtiden

Stockholm är Europas snabbast växande storstadsregion. Hit flyttar människor för jobb, studier eller kanske för kärleken. Det kräver att våra politiker förmår göra rätt, men ibland också tuffa, prioriteringar. Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting, berättar om sitt arbete för att rusta Stockholms län för framtiden. 

Artificiell Intelligens inom hälsa - en datadriven revolution. Seminarium #3

torsdag, 31 augusti, 2017 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på Artificiell Intelligens (AI) och dess tillämpningar inom hälsoområdet? Under 2017 anordnar Stockholm Science City och STING en seminarieserie på temat för att visa vad AI kan innebära för dig och din verksamhet.

NanoForum 2017

måndag, 25 september, 2017 - 13:00 till tisdag, 26 september, 2017 - 13:00

Den årliga nordiska nanotech-konferensen NanoForum äger rum den 25-26 september i Uppsala. Var med och forma framtiden för nordisk nanoteknologi genom sessioner som fokuserar på entreprenörskap, investering och den senaste forskningen inom nanoteknologi. Du har också möjlighet att träffa nyckelpersoner och världsledande forskare som talar på konferensen. 

Andreas Namlauer, Affärsutvecklare, Stockholm Science City Foundation, andreas.namslauer@ssci.se

Hur kommer life science att se ut i framtiden?

Under två soliga dagar i början av maj samlade Stockholm Science City Foundation och Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation representanter från forskning, sjukvård, life science-industrin, riskkapitalister, filantroper och regeringen för ett möte på Engelsberg Bruk. Temat för seminarierna och diskussionerna var "Hur kommer life science att se ut i framtiden?". Mötet hade ett globalt perspektiv med inbjudna gäster från både Sverige och övriga världen. 

Guide till Hagastadens restauranger

Tapas, koreanskt, sushi eller fine dining? Det finns mycket att välja på om man vill äta ute på restaurang i Hagastaden. För att det ska bli lättare för dig att hitta det just du är sugen på har vi tagit fram en restaurangkarta över Hagastaden och dess omgivningar. 

Stockholm Akademiska Forum stärker bilden av Stockholm som akademisk destination

Stockholm Akademiska Forum, Staf, är ett samarbete mellan 18 lärosäten och Stockholms stad som bland annat arbetar för att synliggöra akademins roll och betydelse i samhället. En del i detta är att stärka bilden av Stockholm som akademisk destination och en annan är att på olika sätt stötta de internationella studenter och forskare med partners och familjer som är verksamma vid Stockholms lärosäten. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Maria Fogelström Kylberg som är verksamhetschef på Staf.