Sökformulär

Stockholm Life – ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden

Morgondagens life science – idag

Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om Stockholm Life

Boka ett möte med oss

Boka ett möte med Stockholm Life

Använd formuläret om du är intresserad av att hyra lokaler i Hagastaden eller har frågor om Stockholm Life.

  • Det här är Stockholm Life

  • Vi som redan är på plats

  • Boka ett möte med oss

21 apr 2017

Ylva Williams gästar Fastighetsnytt podcast

Stockholm Science City Foundations VD Ylva Williams har gästat podcasten Fastighetsnytt. Hon vittnar om goda samverkansformer i Hagastaden, en stadsdel som andas vetenskap. Hör henne berätta om hur samarbetet med fastighetsägarna fungerat och hur hon vill att Hagastaden ska bli en levande stadsdel där folk vill vara. 

18 apr 2017

4 maj: Big & Small Life Science MeetUp

torsdag, 4 maj, 2017 - 17:00

The MeetUp är en arena där Uppsalas life science-akötrer kan träffas och forma områdets framtid. Här är alla välkomna, från start-ups med stor potential till stora etablerade aktörer. 

18 apr 2017

17 maj: Solna Frukostbricka

onsdag, 17 maj, 2017 - 08:00 till 09:15

Solna växer snabbt, nya stadsdelar växer fram, kollektivtrafiken byggs ut och trafikplaneringen är en viktig fråga. Vad innebär förändringarna för dig och hur påverkar de din verksamhet? På vårens sista Frukostbricka får vi lyssna till politiker och tjänstmän för att få veta det senaste inom infrastrukturutveckling, stadsutveckling, stadsmiljö, skola och kultur. 

11 apr 2017

Nordic Life Science Days 12-14 September i Malmö - Medicon Valley

tisdag, 12 september, 2017 - 08:00 till torsdag, 14 september, 2017 - 17:00

Efter att i 4 år hållits i Stockholm, kommer nästa Nordic Life Science Days äga rum i hjärtat av Medicon Valley. Nordic Life Science Days är Nordens största partneringkonferens tillägnad life science industrin.

11 apr 2017

27 april: Brown Bag Lunch Talks @ MSD: Tidig diagnos - för livets skull

torsdag, 27 april, 2017 - 11:30 till 13:00

Hur kan lungcancer upptäckas tidigare, vården förbättras och fler patienter räddas? Under Brown Bag Lunch Talks @ MSD den 27 april kommenterar Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström innehållet i årets Cancerfondsrapport och adresserar vårdens nationella utmaningar. Kom och lyssna till ett samtal där cancervårdens problem och möjligheter diskuteras tillsammans med representanter från politiken, Regionala Cancer Centra (RCC) och företrädare för patientgruppen. 

11 apr 2017

9 maj: Informationsmöte på Karolinska - utveckling av framtida verktyg för eHälsa

tisdag, 9 maj, 2017 - 10:00 till 12:30

Den 9 maj är innovativa företag välkomna att diskutera utvecklingen av nya digitala verktyg som uppmuntrar livsstilsförändringar för att förbättra resultaten av kirurgiska ingrepp, som en del av EU Horizon2020-projektet LIVE INCITE (koordinerat av Karolinska Universitetssjukhuset).

Steinar Stokke, VD, Vitartes
7 apr 2017

Vitartes bygger för morgondagens life science i Hagastaden

I oktober inleddes byggnationen av Vitartes projekt Scandinavian Life Science, två fastigheter för vård, forskning, utbildning och näringsliv i Hagastaden. Fastigheterna, Kv. Princeton och Kv. Patienten, ligger i Nya Karolinska Solnas direkta närhet på motsatt sida Eugeniavägen och uppgår till cirka 40 000 kvadratmeter. I ena fastigheten vet vi redan att det blir ett Eye Center of Excellence, med S:t Eriks Ögonsjukhus som central hyresgäst. Nyfikenheten är stor på hela projektet och vi fick möjligheten att ställa några frågor till Steinar Stokke som är VD på Vitartes.

7 apr 2017

11 maj: Nycklarna till ett friskare liv med kronisk sjukdom

torsdag, 11 maj, 2017 - 09:00

En rad initiativ har tagits på nationell, regional och lokal nivå för att förbättra vården för kroniskt sjuka. Men mycket arbete återstår för att få en vård som fungerar i vardagen för patienter som ska leva med sin sjukdom resten av livet. Denna dag, som anordnas av Dagens Medicin Agenda, ska ge en lägesrapport om de pågående initiativen och hur de ska följas upp, ge inspiration till nya sätt att arbeta både i primärvård och i högspecialiserad sjukhusvård, samt diskutera hur framtiden ska se ut.

7 apr 2017

Digital frukosthub 30 maj: Regeringens plan för den digitala sjukvården

tisdag, 30 maj, 2017 - 08:00

Dagens Medicin och Digital hälsa har bjudit in Gabriel Wikström (S) till vårens sista digitala frukosthub då ett år har gått sedan han deklarerade att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa. Hur går det för oss? Vilka nya satsningar planerar regeringen för att realisera sin e-hälsovision? 

7 apr 2017

23 maj: Nationella Kvalitetsregisters Forskningskonferens 2017

tisdag, 23 maj, 2017 - 09:00

Var med och diskutera registerforskningen med flera intressanta föreläsare, praktiska exempel på metodik inom kvalitetsregisterforskningen, nya metoder, hälsoekonomi och samarbete både inom Norden, internationellt och med företag inom life science industrin.