Sökformulär

Stockholm Life – ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden

Morgondagens life science – idag

Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om Stockholm Life

Boka ett möte med oss

Boka ett möte med Stockholm Life

Använd formuläret om du är intresserad av att hyra lokaler i Hagastaden eller har frågor om Stockholm Life.

  • Det här är Stockholm Life

  • Vi som redan är på plats

  • Boka ett möte med oss

Steinar Stokke, VD, Vitartes
7 apr 2017

Vitartes bygger för morgondagens life science i Hagastaden

I oktober inleddes byggnationen av Vitartes projekt Scandinavian Life Science, två fastigheter för vård, forskning, utbildning och näringsliv i Hagastaden. Fastigheterna, Kv. Princeton och Kv. Patienten, ligger i Nya Karolinska Solnas direkta närhet på motsatt sida Eugeniavägen och uppgår till cirka 40 000 kvadratmeter. I ena fastigheten vet vi redan att det blir ett Eye Center of Excellence, med S:t Eriks Ögonsjukhus som central hyresgäst. Nyfikenheten är stor på hela projektet och vi fick möjligheten att ställa några frågor till Steinar Stokke som är VD på Vitartes.

24 mar 2017

4D skapar lösningar för patient, vård och forskning

Program 4D arbetar för att skapa generaliserbara lösningar för några av de vanligaste folksjukdomarna: artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. 4D är ett samverkansprogram mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting och syftar till skapa bättre förutsättningar för vård och forskning som gör det möjligt att omsätta ny kunskap till individanpassad prevention, tidig diagnostik och behandling. Vi har pratat med Ebba Carbonnier, Karolinska Institutet, och Christina Holmström, Stockholms läns landsting, om programmet och hur resultaten förändrar vård och forskning. 

Ylva Hultman-Erlandsson, Business Development Manager, Invest Stockholm
23 mar 2017

Invest Stockholm hjälper life science-bolag att hitta investerare

Invest Stockholm är den officiella organisationen som arbetar för att Stockholm-Uppsala ska vara en av Europas främsta tillväxtregioner. Ett av fokusområdena är life science och där är Ylva Hultman-Erlandsson ansvarig. Ylva har lång erfarenhet inom life science branschen och vi fick möjlighet att ställa några frågor till henne.

Gunilla Wesström, Projektchef, Stockholms stad
17 mar 2017

Hagastaden – ett lysande exempel på att drömmar och städer bygger vi bäst tillsammans

Hagastadens vision utgår från att skapa en god miljö för life science-verksamheter. I Vision 2025 ska Hagastaden bli ett urbant nav för life science-klustret i hela regionen.  

Mathias Ekman, Chief Digitalisation Officer för Offentlig Sektor Sverige på Microsoft
14 mar 2017

Microsoft bidrar till sjukvårdens digitalisering

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Som ett steg mot den visionen erbjuder Microsoft en digitaliseringsplattform som möjliggör transformation av hälso- och sjukvård. Vi har pratat med Mathias Ekman, Chief Digitalisation Officer för Offentlig Sektor Sverige på Microsoft, om företagets arbete för en mer digitaliserad sjukvård. 

Andreas Namslauer, Business Development Manager, Stockholm Science City Foundation
22 feb 2017

Ett nytt år med Health 2.0 Stockholm

I mars är det dags för årets första Health 2.0 Stockholm meetup. Den 9: e mars kommer vi att titta på och diskutera digitala verktyg utformade för alla, med särskilt fokus på produkter och tjänster för personer med fysiska, mentala och kognitiva funktionsnedsättningar.
VD, S:t Erik Ögonsjukhus
21 feb 2017

S:t Eriks Ögonsjukhus flyttar till Hagastaden

Nu är bygget av Eye Center of Excellence igång, där avsikten är att skapa ett centrum för spetskompetens inom ögonsjukvård, forskning och utbildning för att bidra till en stark utveckling inom området. År 2020 flyttar S:t Eriks Ögonsjukhus in i de nya lokalerna som ligger i Hagastaden. Vi har pratat med Anders Boman, VD på S:t Eriks Ögonsjukhus, om bakgrunden till flytten och varför valet föll på Hagastaden. 

Emma Eng, Projektledare, Stockholm Digital Care
21 feb 2017

Stockholm Digital Care vill brygga glappet mellan äldres behov och företagens produktutveckling

Stockholm Digital Care är ett EU-projekt som har som mål att skapa tillväxt för små och medelstora företag i Stockholmsregionen som arbetar med välfärdsteknik. Genom ett större utbud av välfärdsteknik specifikt utformad för äldre ska projektet också bidra till välbefinnande för äldre.  Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Emma Eng, projektledare för projektet. 

Chris Heister, Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms Län
17 feb 2017

Aktivt arbete för att få EU:s läkemedelsmyndighet till Stockholm-Uppsala

Regeringen har gett Länsstyrelsen Stockholm i uppdrag att bistå regeringen med Sveriges kandidatur för att få EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, till Stockholm-Uppsalaregionen. Myndigheten, som i dag är placerad i London, kommer att flytta som en konsekvens av Brexit. Vi har pratat med landshövding Chris Heister om hur arbetet ser ut och vad som gör just Stockholm-Uppsalaregionen till ett attraktivt erbjudande för EMA.

Camilla Klint, Marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg
14 feb 2017

Norra Stationsgatan - en ny destination växer fram i Stockholm

Norra Stationsgatan utvecklas nu snabbt med nya bostäder, restauranger, barer och butiker. Gatan ligger precis där stenstaden i Vasastaden möter det nybyggda Hagastaden - i en spännande kontrast mellan historia och framtid. Stadssiluetten ändras nu varje dag då bostadshusen börjar växa fram i Hagastaden som nästa steg i Norra Stationsgatans utveckling. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Camilla Klint, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg, som är en av initiativtagarna till arbetet och med i den grupp med representanter från både bostadsbyggare, kommersiella fastighetsägare och fastighetsutvecklare som arbetar för att stärka Norra Stationsgatans erbjudande till både boende och de som arbetar i området.