Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Det här är en gästblogg för dig som är aktiv inom life science i Stockholmsområdet. Vill du skriva ett blogginlägg eller har du tips på någon som du tycker borde göra det? Kontakta i så fall Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Andreas Namslauer, Business Development Manager, Stockholm Science City Foundation, andreas.namslauer@ssci.se

Ett nytt år med Health 2.0 Stockholm

I mars är det dags för årets första Health 2.0 Stockholm meetup. Den 9: e mars kommer vi att titta på och diskutera digitala verktyg utformade för alla, med särskilt fokus på produkter och tjänster för personer med fysiska, mentala och kognitiva funktionsnedsättningar.
VD, S:t Erik Ögonsjukhus

S:t Eriks Ögonsjukhus flyttar till Hagastaden

Nu är bygget av Eye Center of Excellence igång, där avsikten är att skapa ett centrum för spetskompetens inom ögonsjukvård, forskning och utbildning för att bidra till en stark utveckling inom området. År 2020 flyttar S:t Eriks Ögonsjukhus in i de nya lokalerna som ligger i Hagastaden. Vi har pratat med Anders Boman, VD på S:t Eriks Ögonsjukhus, om bakgrunden till flytten och varför valet föll på Hagastaden. 

Emma Eng, Projektledare, Stockholm Digital Care

Stockholm Digital Care vill brygga glappet mellan äldres behov och företagens produktutveckling

Stockholm Digital Care är ett EU-projekt som har som mål att skapa tillväxt för små och medelstora företag i Stockholmsregionen som arbetar med välfärdsteknik. Genom ett större utbud av välfärdsteknik specifikt utformad för äldre ska projektet också bidra till välbefinnande för äldre.  Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Emma Eng, projektledare för projektet. 

Chris Heister, Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms Län

Aktivt arbete för att få EU:s läkemedelsmyndighet till Stockholm-Uppsala

Regeringen har gett Länsstyrelsen Stockholm i uppdrag att bistå regeringen med Sveriges kandidatur för att få EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, till Stockholm-Uppsalaregionen. Myndigheten, som i dag är placerad i London, kommer att flytta som en konsekvens av Brexit. Vi har pratat med landshövding Chris Heister om hur arbetet ser ut och vad som gör just Stockholm-Uppsalaregionen till ett attraktivt erbjudande för EMA.

Camilla Klint, Marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg

Norra Stationsgatan - en ny destination växer fram i Stockholm

Norra Stationsgatan utvecklas nu snabbt med nya bostäder, restauranger, barer och butiker. Gatan ligger precis där stenstaden i Vasastaden möter det nybyggda Hagastaden - i en spännande kontrast mellan historia och framtid. Stadssiluetten ändras nu varje dag då bostadshusen börjar växa fram i Hagastaden som nästa steg i Norra Stationsgatans utveckling. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Camilla Klint, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg, som är en av initiativtagarna till arbetet och med i den grupp med representanter från både bostadsbyggare, kommersiella fastighetsägare och fastighetsutvecklare som arbetar för att stärka Norra Stationsgatans erbjudande till både boende och de som arbetar i området. 

Catharina Barkman, projektledare på Forum for Health Policy

Forum för Health Policy använder dialog för att främja innovation

Forum för Health Policy är en ideell förening som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Med ett starkt internationellt perspektiv och patientens behov i fokus, är syftet att bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ när de ställs inför allt fler strukturella och organisatoriska utmaningar. Vi fick chansen att ställa några frågor till Catharina Barkman, projektledare vid Forum för Health Policy, som även berättar om vad deras nästa workshop kommer att handla om. 

Sara Gunnerås, Analyschef, SwedenBIO

SwedenBIO's Pipelinerapport 2016

För elfte året i rad presenterade SwedenBIO sin pipelinerapport för 2016 i december. Rapporten ger en överblick över de svenska företag som utvecklar nya läkemedel med fokus på deras projekt. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Sara Gunnerås som är redaktör för rapporten. 

Kristina Duvefelt, Sektionschef på MAF

Vinnova-anslag till core faciliteten MAF

Mutation Analysis core Facility (MAF) på Karolinska Universitetssjukhuset hjälper forskare vid Karolinska Institutet, sjukhus och andra akademiska institutioner med att uföra genetiska, epigenetiska och genetik-epidemiologisk forskning. Antalet analyser har konstant stigit och MAF har nu analyserat över 400.000 prover sedan starten 2003. För första gången har MAF nu erhållit ett Vinnova-anslag och vi hade möjligheten att ställa några frågor till Kristina Duvefelt som är sektionschef på MAF och även projektledare för det projekt som erhållit finansiering. 

Gunnar Björkman, Innovationsdirektör, Stockholms stad

Stockholms stad satsar på innovation

Stockholm står inför ett antal utmaningar rörande globalisering, digitalisering, krav på en ekologisk och socialt hållbar utveckling, kompetensförsörjning och en ökad konkurrens med andra regioner. Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på utbyggnad av infrastruktur och bostäder samt på att säkerställa och utveckla en god välfärd. Innovationsdirektör Gunnar Björkman berättar om Stockholms stads arbete för att hantera dessa utmaningar. 

Helena Samsioe, Grundare och VD för Globhe

Drönare sköter transporter i framtidens globala hälso- och sjukvård

Med målet att göra hälso- och sjukvård tillgänglig för alla – oavsett var på jorden du befinner dig – genom att ta drönare till hjälp – startade Helena Samsioe företaget Globhe under 2015. Idag har företaget 3 anställda, verksamhet i Malawi och Rwanda och samarbeten med flera universitet. Vi fick tillfälle att ställa några frågor till Helena mellan hennes företagspitch på investerarkonferensen Nordic Life Science Days och hennes nästa möte på KTH.