Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering 2017-2018

Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för företag att med hjälp av extern kompetens, t.ex. köp av tjänst eller projektanställning, närma sig nya, internationella marknader. Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, det vill säga vara ett utvecklingsarbete utöver normal utveckling. Utvecklingsarbetet ska ha passerat idéstadiet.  

De grundläggande kriterierna för att kunna söka är:
  • Företaget ska ha 2-49 anställda och vara etablerade på marknaden.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor och en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen.
  • Företaget ska självt stå för minst 50% av de totala godkända utvecklingskostnader i kontanta medel. Lånade medel kan användas som medfinansiering.
  • Företaget kan få mellan 50 000 och 250 000 kronor.
  • Företagets årsomsättning får inte överstiga 50 miljoner euro. 
  • Stödet kan användas under 2017 och 2018. Senaste datum för projektavslut är den 30 november 2018.  
 
 
Sista ansökningsdag: 30 september 2017