Sökformulär

Stockholm Life – ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden

Morgondagens life science – idag

Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om Stockholm Life

Boka ett möte med oss

Boka ett möte med Stockholm Life

Använd formuläret om du är intresserad av att hyra lokaler i Hagastaden eller har frågor om Stockholm Life.

  • Det här är Stockholm Life

  • Vi som redan är på plats

  • Boka ett möte med oss

17 feb 2017

SveaPriset - smarta idéer för eHälsa

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Har du en lösning på hur vården och omsorgen kan bli bättre? Delta i SveaPriset och tävla om 150 000 kronor. 

Chris Heister, Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms Län
17 feb 2017

Aktivt arbete för att få EU:s läkemedelsmyndighet till Stockholm-Uppsala

Regeringen har gett Länsstyrelsen Stockholm i uppdrag att bistå regeringen med Sveriges kandidatur för att få EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, till Stockholm-Uppsalaregionen. Myndigheten, som i dag är placerad i London, kommer att flytta som en konsekvens av Brexit. Vi har pratat med landshövding Chris Heister om hur arbetet ser ut och vad som gör just Stockholm-Uppsalaregionen till ett attraktivt erbjudande för EMA.

17 feb 2017

Invigning av Norra Stationsgatan 19-20 maj

fredag, 19 maj, 2017 - 09:00 till lördag, 20 maj, 2017 - 17:00

Fredag den 19 maj inviger Karin Wanngård Norra Stationsgatan. Gatan där Vasastaden möter Hagastaden kommer att fyllas av aktiviteter för både stora och små. 

Camilla Klint, Marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg
14 feb 2017

Norra Stationsgatan - en ny destination växer fram i Stockholm

Norra Stationsgatan utvecklas nu snabbt med nya bostäder, restauranger, barer och butiker. Gatan ligger precis där stenstaden i Vasastaden möter det nybyggda Hagastaden - i en spännande kontrast mellan historia och framtid. Stadssiluetten ändras nu varje dag då bostadshusen börjar växa fram i Hagastaden som nästa steg i Norra Stationsgatans utveckling. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Camilla Klint, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg, som är en av initiativtagarna till arbetet och med i den grupp med representanter från både bostadsbyggare, kommersiella fastighetsägare och fastighetsutvecklare som arbetar för att stärka Norra Stationsgatans erbjudande till både boende och de som arbetar i området. 

8 feb 2017

Rapport om artificiell intelligens inom hälsa

Stockholm Science City (SSCi) publicerar idag en rapport med titeln Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science. Rapporten är författad av Henrik Ahlén och tänkt att ge en översiktlig bild av de tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren och medfört att artificiell intelligens (AI) nu börjar användas inom allt fler sammanhang. Den listar även exempel på aktörer som är aktiva med att utveckla och implementera produkter inom hälsoområdet baserade på olika former av AI-teknologier.  

6 feb 2017

Frukostmöte: Fokus internationella möjligheter

fredag, 10 mars, 2017 - 08:00

Vill du veta mer om finansieringsmöjligheter och aktuella projekt för små och medelstora företag som är nyfikna på andra länder? Det är temat för detta frukostmöte som äger rum den 10 mars. På mötet får du lyssna och ställa frågor till personer från Medtech4Health, Sweden Bio och Swedish Medtech. 

6 feb 2017

Scietys och Nordnets investeringskväll inom e-hälsa och medicin

torsdag, 9 mars, 2017 - 17:00

Välkommen till Scietys och Nordnets investeringskväll inom e-hälsa och medicin! Kvällen bjuder på presentationer av utvalda tillväxtbolag, mingel, mat och dryck. Den senaste investeringskvällen lockade fler än 150 personer. Anmäl dig idag för att säkra din plats. 

1 feb 2017

Kurs i läkemedelsutveckling

tisdag, 9 maj, 2017 - 09:30 till torsdag, 11 maj, 2017 - 17:00

Läkemedelsakademin tillsammans med SwedenBIO anordnar för andra året en kurs som vänder sig till dem som arbetar med läkemedelsutveckling (till exempel i små och medelstora företag) som vill ha en helhetsbild av den komplexa utvecklingskedjan. Tredagarskursen ger en insikt i alla de delar man bör adressera för att effektivt dra ett läkemedelsprojekt i mål. 

1 feb 2017

Medicinska produkter är mer än molekyler: Formuleringsutvecklingens betydelse för drug delivery och tillverkning av läkemedel

onsdag, 22 mars, 2017 - 08:00

Vad är en medicinsk produkt? Många tänker på den aktiva komponenten, molekylen, trots att det finns många aspekter som definierar en medicinsk produkt. En av dessa är läkemedelsformuleringen. Detta frukostseminarium kommer att ha fokus på två parametrar som är viktiga för utveckling av en formulering: hur en produkt kommer att administreras till patienten och hur det är tänkt att den ska tillverkas.

1 feb 2017

Integrerad kapitalanskaffning - en långsiktig strategi för att nå synergi mellan kapitalanskaffning och företagsutveckling

torsdag, 23 februari, 2017 - 08:00

De flesta unga företag har ofta ont om både pengar och personal och tvingas många gånger arbeta reaktivt istället för strategiskt och proaktivt. Under detta frukostseminarium berättar Hedvig Andersén om hur man kan förbättra denna situation och förebygga att hamna där från första början. Hon berättar om kapitalanskaffning, företagande och hur unga företag kan integrera kapitalanskaffning med den löpande verksamheten och öka förutsättningarna för att lyckas.