Sökformulär

Stockholm Life – ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden

Morgondagens life science – idag

Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om Stockholm Life

Boka ett möte med oss

Boka ett möte med Stockholm Life

Använd formuläret om du är intresserad av att hyra lokaler i Hagastaden eller har frågor om Stockholm Life.

  • Det här är Stockholm Life

  • Vi som redan är på plats

  • Boka ett möte med oss

24 mar 2017

Innovationsfrukost 29 mars: Vinn finansiering på upp till 2 miljoner för ditt projekt

onsdag, 29 mars, 2017 -
08:00 till 09:30

Är du nyfiken på Post- och Telestyrelsens kommande innovationstävling som i år anordnas tillsammans med Arbetsförmedlingen? Den 29 mars anordnas ett frukostseminarium där du får veta mer om hur du kan vinna finansiering på upp till 2 miljoner för ditt projekt.

17 feb 2017

Workshop: Vässa din ansökan till SME Instrumentet!

onsdag, 29 mars, 2017 - 09:00

Den 29 mars arrangerar EUSME Supportkontoret en halvdagsworkshop för dig som känner till SME Instrument och bestämt dig för att ansöka. Fokus under dagen ligger på att sätta din innovationsidé i ett sammanhang och se till att du kommunicerar hela din idé så optimalt som möjligt. 

10 mar 2017

Multisjuka äldre 2017: Framtidens vård och omsorg för de äldsta, sjukaste och sköraste

tisdag, 4 april, 2017 -
09:30 till 16:00

Fler svenskar blir riktigt gamla och om tio år är 750 000 svenskar 80 år eller äldre - många svårt sjuka med stora vårdbehov de sista åren i livet. Det för med sig stora utmaningar för hälso- och sjukvård. Vad gör vi i dag för att skapa framtidens vård och omsorg för de äldsta, sjukaste och sköraste? 

10 mar 2017

Digital transformation med kraft att förändra sjukvården

onsdag, 5 april, 2017 -
09:00 till 16:00

Dagens Medicin och Digital Hälsa arrangerar en heldag om sjukvårdens digitala transformation och hur vi kan få vård och teknik att flätas samman till lösningar som ger ökad tillgänglighet, kvalitet och delaktighet för patienterna. Kräver sjukvård verkligen sjukhus? Sker läkarbesöken i mobilglasögon i framtiden? 

10 mar 2017

Digital frukosthub: Vilka tjänster erbjuder framtidens digitala sjukhus?

fredag, 7 april, 2017 -
08:30 till 09:45

Den sjunde april anordnar Dagens Medicin och Digital Hälsa ett frukostmöte där Magnus Larsson, chef för digital utveckling på Akademiska sjukhuset i Uppsala, kommer att berätta om hur han vill driva digitaliseringen av framtidens universitetssjukhus. 

24 mar 2017

Frukostseminarium 19 april: Internationell försäljning – om utmaningar inom försäljning, partners, leveranser och olika kulturer

onsdag, 19 april, 2017 -
08:00 till 09:00

Redan för tidiga start-up bolag finns ofta en plan kring att på sikt nå ut globalt med sin produkt eller tjänst. Oavsett vilken produkt som utvecklas inom hälsoområdet är det självklart att tidigt dra ut riktlinjer för att expandera sina marknader. Oskar Fajerson från Tobii kommer att berätta om sina erfarenheter kring internationell försäljning och om de positiva möjligheter som finns om man bara navigerar rätt.

25 okt 2016

Vitalis 2017

tisdag, 25 april, 2017 - 08:00 till torsdag, 27 april, 2017 - 17:00

Den 25 april 2017 går Nordens ledande eHälsomöte av stapeln. På Vitalis möts aktörer från akademi, kommuner, landsting, myndigheter och företag för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

23 feb 2017

Seminarium: Från kartläggning av människans byggstenar till klinisk praxis

torsdag, 27 april, 2017 -
17:00 till 19:30

Kartläggning av en individs arvsmassa är idag snabb och billig. Dessutom presenterades nyligen Proteinatlasen - ett storskaligt kartläggningsprojekt över våra proteiner. Det kan leda till nya framtida behandingar. Nästa steg är klinisk praxis och därmed direkt patientnytta. Seminarium och middag äger rum på IVA Konferenscenter.

1 feb 2017

Kurs i läkemedelsutveckling

tisdag, 9 maj, 2017 - 09:30 till torsdag, 11 maj, 2017 - 17:00

Läkemedelsakademin tillsammans med SwedenBIO anordnar för andra året en kurs som vänder sig till dem som arbetar med läkemedelsutveckling (till exempel i små och medelstora företag) som vill ha en helhetsbild av den komplexa utvecklingskedjan. Tredagarskursen ger en insikt i alla de delar man bör adressera för att effektivt dra ett läkemedelsprojekt i mål. 

23 feb 2017

Artificiell Intelligens inom hälsa - teknikplattformar och praktisk tillämpning

onsdag, 10 maj, 2017 -
08:00 till 10:00

Är du nyfiken på Artificiell Intelligens (AI) och dess tillämpningar inom hälsoområdet? Under 2017 anordnar Stockholm Science City och STING en seminarieserie på temat för att belysa området och visa på vad det kan innebära för din verksamhet.