Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här listas aktuella life science-event i Stockholmsområdet. Vill du synas med ditt event här? Kontakta i så fall Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Innovationskurs hösten 2017: Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik

onsdag, 18 oktober, 2017 - 09:15 till torsdag, 9 november, 2017 - 18:00

Medtech4Health bjuder in till en ny omgång av entreprenörskursen ”Att vara entreprenör och innovatör inom medicinsk teknik”. Kursen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om innovations- och entreprenörskapsprocessen inom medicinteknik. Under två träffar på totalt fyra dagar, 18-19 oktober i Umeå samt 8-9 november i Linköping, får du lära dig om hela innovationsprocessen från att identifiera ett problemområde inom vården till bolagsbildning och kommersialisering av en medicinteknisk produkt.

Läkemedelskongressen 2017: Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel

tisdag, 7 november, 2017 - 09:00 till onsdag, 8 november, 2017 - 16:30

Är du verksam inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademi? Den 7-8 november anordnar Apotekssocieteten den årliga Läkemedelskongressen med syfte att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning.

Informationsmöte för företag intresserade av att utveckla AI-lösningar inom bilddiagnostik

tisdag, 7 november, 2017 - 13:30 till 15:30

Projektet I-AID välkomnar företag med kompetens inom AI att diskutera möjligheter till samarbete, vid ett öppet möte 7 november. I-AID är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting som syftar till att accelerera utveckling och implementering av AI (artificiell intelligens) i vården. 

Healthy Urban Living: internationellt informations- och matchmakingevent med fokus på Horizon2020

torsdag, 9 november, 2017 - 12:00 till fredag, 10 november, 2017 - 19:00

Intresserad av att initiera ett internationellt projekt med partnersamarbete i Nederländerna och andra länder, med fokus på "Healthy Urban Living"? University Medical Center i Ultrech och regionala aktörer organiserar tillsammans med Dutch National Contact Point for Horizon2020 och Enterprise Europe Network ett matchmaking-event 9-10 november. Fokus ligger på att skapa internationella samarbeten och inrätta projekt kring nya forskningsidéer. 

Heldagsseminarium 14 november 2017: Exitstrategier för läkemedelsprojekt, Karolinska Institutet Science Park

tisdag, 14 november, 2017 - 08:00 till 17:00

Hur förbereder man ett utvecklingsprojekt redan från början för att möta en potentiell tagares krav på planering och kvalitet? Vilka faktorer är viktiga från en tagares perspektiv? Scandinavian Development Services bjuder in till ett seminarie som riktar sig till personer i beslutsfattande positioner på alla nivåer i det mindre läkemedelsbolaget. 

Artificiell Intelligens inom hälsa - en datadriven revolution. Seminarium #4

torsdag, 16 november, 2017 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på Artificiell Intelligens (AI) och dess tillämpningar inom hälsoområdet? Under 2017 anordnar Stockholm Science City och STING en seminarieserie på temat för att visa vad AI kan innebära för dig och din verksamhet.

Scheelesymposium om målsökande cancerläkemedel

torsdag, 16 november, 2017 - 08:45
Välkommen till Scheelesymposium, till ära för vinnaren av Scheelepriset 2017 professor Charles L. Sawyers. Symposiet fokuserar på olika aspekter av hans forskning, som hans arbete med att kartlägga vilka mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel. Tack vare hans forskning har utveckling av nya läkemedelsbehandlingar mot flera olika typer av cancer kunnat göras vilka lett till att många patienter överlevt sin sjukdom. Ta denna möjlighet att lyssna till internationellt kända talare som är bland de bästa i fältet av målsökande cancerläkemedel. 

Frukostseminarium: Effektivare läkemedel genom drug delivery

onsdag, 22 november, 2017 - 07:30 till 09:00
Under 2017 startade nätverket Sweden Drug Delivery Industry Group som i dag representeras av 14 bolag med verksamhet i Sverige. Syftet med nätverket är att arbeta för att dela och förmedla kunskap inom området och därmed bidra till utvecklingen av nya lösningar som kan leda till ännu mer effektiva och säkra läkemedel.
 

Frukostseminarium: Hagastaden, life science i världsklass - status och framtida etableringsmöjligheter

torsdag, 30 november, 2017 - 07:30 till 09:00

Den 30 november bjuder Stockholm Science City Foundation in till ett seminarium för att ge den senaste informationen om utvecklingen av Hagastaden. Passa på att uppdatera dig om den senaste utvecklingen vad gäller bostäder, kommunikation och hur fastighetsägarna arbetar för en ännu mer levande stadsdel samt om vad en världsledande hub för life science innebär för de som etablerar sig där.