Sökformulär

Stockholm Life – ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden

Morgondagens life science – idag

Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om Stockholm Life

Boka ett möte med oss

Boka ett möte med Stockholm Life

Använd formuläret om du är intresserad av att hyra lokaler i Hagastaden eller har frågor om Stockholm Life.

  • Det här är Stockholm Life

  • Vi som redan är på plats

  • Boka ett möte med oss

25 okt 2016

Vitalis 2017

tisdag, 25 april, 2017 - 08:00 till torsdag, 27 april, 2017 - 17:00

Den 25 april 2017 går Nordens ledande eHälsomöte av stapeln. På Vitalis möts aktörer från akademi, kommuner, landsting, myndigheter och företag för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

11 apr 2017

27 april: Brown Bag Lunch Talks @ MSD: Tidig diagnos - för livets skull

torsdag, 27 april, 2017 - 11:30 till 13:00

Hur kan lungcancer upptäckas tidigare, vården förbättras och fler patienter räddas? Under Brown Bag Lunch Talks @ MSD den 27 april kommenterar Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström innehållet i årets Cancerfondsrapport och adresserar vårdens nationella utmaningar. Kom och lyssna till ett samtal där cancervårdens problem och möjligheter diskuteras tillsammans med representanter från politiken, Regionala Cancer Centra (RCC) och företrädare för patientgruppen. 

23 feb 2017

Seminarium: Från kartläggning av människans byggstenar till klinisk praxis

torsdag, 27 april, 2017 - 17:00 till 19:30

Kartläggning av en individs arvsmassa är idag snabb och billig. Dessutom presenterades nyligen Proteinatlasen - ett storskaligt kartläggningsprojekt över våra proteiner. Det kan leda till nya framtida behandingar. Nästa steg är klinisk praxis och därmed direkt patientnytta. Seminarium och middag äger rum på IVA Konferenscenter.

4 apr 2017

Hur kan vi använda AI i vården? Fokus: Natural language processing Challenge

fredag, 28 april, 2017 - 13:00 till 15:00

Datorer som kan lära sig läsa och skriva – hur kan de skapa värde i vården? Det diskuteras 28 april i ett seminarium på Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset.

18 apr 2017

4 maj: Big & Small Life Science MeetUp

torsdag, 4 maj, 2017 - 17:00

The MeetUp är en arena där Uppsalas life science-akötrer kan träffas och forma områdets framtid. Här är alla välkomna, från start-ups med stor potential till stora etablerade aktörer. 

1 feb 2017

Kurs i läkemedelsutveckling

tisdag, 9 maj, 2017 - 09:30 till torsdag, 11 maj, 2017 - 17:00

Läkemedelsakademin tillsammans med SwedenBIO anordnar för andra året en kurs som vänder sig till dem som arbetar med läkemedelsutveckling (till exempel i små och medelstora företag) som vill ha en helhetsbild av den komplexa utvecklingskedjan. Tredagarskursen ger en insikt i alla de delar man bör adressera för att effektivt dra ett läkemedelsprojekt i mål. 

11 apr 2017

9 maj: Informationsmöte på Karolinska - utveckling av framtida verktyg för eHälsa

tisdag, 9 maj, 2017 - 10:00 till 12:30

Den 9 maj är innovativa företag välkomna att diskutera utvecklingen av nya digitala verktyg som uppmuntrar livsstilsförändringar för att förbättra resultaten av kirurgiska ingrepp, som en del av EU Horizon2020-projektet LIVE INCITE (koordinerat av Karolinska Universitetssjukhuset).

23 feb 2017

Artificiell Intelligens inom hälsa - en datadriven revolution. Seminarium #2

onsdag, 10 maj, 2017 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på Artificiell Intelligens (AI) och dess tillämpningar inom hälsoområdet? Under 2017 anordnar Stockholm Science City och STING en seminarieserie på temat för att belysa området och visa på vad det kan innebära för din verksamhet.

7 apr 2017

11 maj: Nycklarna till ett friskare liv med kronisk sjukdom

torsdag, 11 maj, 2017 - 09:00

En rad initiativ har tagits på nationell, regional och lokal nivå för att förbättra vården för kroniskt sjuka. Men mycket arbete återstår för att få en vård som fungerar i vardagen för patienter som ska leva med sin sjukdom resten av livet. Denna dag, som anordnas av Dagens Medicin Agenda, ska ge en lägesrapport om de pågående initiativen och hur de ska följas upp, ge inspiration till nya sätt att arbeta både i primärvård och i högspecialiserad sjukhusvård, samt diskutera hur framtiden ska se ut.

18 apr 2017

17 maj: Solna Frukostbricka

onsdag, 17 maj, 2017 - 08:00 till 09:15

Solna växer snabbt, nya stadsdelar växer fram, kollektivtrafiken byggs ut och trafikplaneringen är en viktig fråga. Vad innebär förändringarna för dig och hur påverkar de din verksamhet? På vårens sista Frukostbricka får vi lyssna till politiker och tjänstmän för att få veta det senaste inom infrastrukturutveckling, stadsutveckling, stadsmiljö, skola och kultur.