Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här listas aktuella life science-nyheter i Stockholmsområdet. Har du tips på nyheter som borde synas här? Kontakta i så fall Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Den första subcellulära kartan över människans proteiner i cellen banar väg för nya upptäckter om människans biologi

PRESSMEDDELANDE 11 MAJ 2017

Den första proteome-övergripande analysen av var i cellen de mänskliga proteinerna befinner sig publiceras idag i Science. Artikeln ger insyn i kroppens minsta enhet, cellen, och hur proteinerna fördelar sig i de olika organellerna och substrukturerna som bygger upp cellen. Studien ger nya insikter om människans biologi, och visar ett komplext system där en stor del av de humana proteinerna är lokaliserade till mer än en plats i cellen.

Ylva Williams gästar Fastighetsnytt podcast

Stockholm Science City Foundations VD Ylva Williams har gästat podcasten Fastighetsnytt. Hon vittnar om goda samverkansformer i Hagastaden, en stadsdel som andas vetenskap. Hör henne berätta om hur samarbetet med fastighetsägarna fungerat och hur hon vill att Hagastaden ska bli en levande stadsdel där folk vill vara. 

Rapport om artificiell intelligens inom hälsa

Stockholm Science City (SSCi) publicerar idag en rapport med titeln Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science. Rapporten är författad av Henrik Ahlén och tänkt att ge en översiktlig bild av de tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren och medfört att artificiell intelligens (AI) nu börjar användas inom allt fler sammanhang. Den listar även exempel på aktörer som är aktiva med att utveckla och implementera produkter inom hälsoområdet baserade på olika former av AI-teknologier.  

Sök till eHealth Award 2017

eHealth Award 2017 är ett samarbete mellan Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science Park, riktat till svenska småföretag inom eHälsolösningar. eHealth Award är öppen för företag som har en innovativ lösning inom digital hälsa eller en produkt som redan har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Ansök idag!

Athenapriset 2016 till internetbaserad behandling av hälsoångest och social fobi

Den 28 november delades årets Athenapris ut. 2016-års pris tilldelades ett forskningsarbete som engagerat personer från Gustavsbergs vårdcentral, Psykiatri Sydväst, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och IT-företaget Chorus och resulterat i en internetbaserad behandling av hälsoångest (hypokondri) och social fobi. 

Atlas över den mänskliga cellen

PRESSMEDDELANDE 4 DECEMBER 2016

San Francisco, 4 december 2016: Efter den framgångsrika kartläggningen av det mänskliga genomet kommer nu nästa steg för att kartlägga människans byggstenar: en atlas över den mänskliga cellen. "The Cell Atlas" är en interaktiv databas, tillgänglig för alla, med högupplösta bilder som visar var i den mänskliga cellen proteiner finns. Kunskap om proteiners lokalisation förväntas leda till ökad förståelse om vår hälsa och sjukdomar. 

STING Test Drive Health hjälper till inför företagsstart

STING Test Drive Health är ett entreprenörsprogram för den som har en global affärsidé inom digital hälsa, bioteknik, medicinteknik, diagnostik eller livsmedel. Programmet hjälper dig att formulera och vässa affärsidén för att du ska få en stabil grund inför en eventuell företagsstart. 

Samarbete mellan Karolinska Institutet och MSD

Karolinska Institutet och MSDs amerikanska huvudkontor har nått ett beslut om att inleda ett långsiktigt samarbete. Samarbetets fokus är att nyttja real world evidence, och kan komma att inkludera kliniska studier. Det övergripande målet är att ta sig an kliniskt viktiga frågor och att beskriva pantientbehandling för att förbättra behandlingsresultat och vårdkvalitet. 

KTH Life Science Technology Day

På det årliga eventet "2016 Life Science Technology Day" den 11 november på KTH var fokus på disruptiva teknologier och hur de kan påverka framtidens hälso- och sjukvård.

Den första kartan över genetisk variation i Sverige

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, presenterar nu den första kartan över den genetiska variationen i Sverige. Resultaten baseras på DNA-sekvensering av hela arvsmassan hos 1000 individer, utvalda för att täcka in variationen i hela landet. I och med detta har Sverige nu en nationell resurs som kommer att underlätta för forskning och diagnostik av genetiska sjukdomar.