Sökformulär

3 maj 2017

Nightingale H2020

Kan ditt företag utveckla innovativ och trådlös kroppsburen teknologi som kan användas tillsammans med intelligent analysmjukvara för att övervaka patienter, både på avdelningen och hemma? Fem akademiska sjukhus har fått över fem miljoner euro för att utmana industrin att hjälpa till att minska dödsfall och funktionsnedsättningar som orsakas av oupptäckta försämringar av hälsan, och de vill gärna höra av dig.

22 apr 2016

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering 2016-2017

Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för företag att med hjälp av extern kompetens, t.ex. köp av tjänst eller projektanställning, närma sig nya, internationella marknader. Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, det vill säga vara ett utvecklingsarbete utöver normal utveckling. Utvecklingsarbetet ska ha passerat idéstadiet.  
20 apr 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag

Välkomna att skicka in ansökan! Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.
27 jan 2016

Medtech4Health

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik.

3 okt 2014

GSK Innovation

GSK har startat GSK Innovation som ett sätt att ytterligare driva produktportföljen mot nya produktidéer och innovativa lösningar inom consumer healthcare. Nya idéer processas genom GSK Open Innovation Pathway.

7 apr 2014

Swedfund International – Stöd för etablering på tillväxtmarknader

Swedpartnership erbjuder svenska små och medelstora företag möjligheten att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning vid start av nya affärssamarbeten i utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

7 apr 2014

Nordiska projektexportfonden - Stöd för etablering på utländska marknader

Fondens syfte är specifikt att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att delfinansiera förstudier, som bidrar till att främja nordiska företags internationalisering.

7 apr 2014

FundedByMe

FundedByMe kopplar samman entreprenörer med affärsänglar från hela världen. Vi tillhandahåller en unik plattform för crowd equity. Vår investerarpool (crowd) har en total kapacitet om 2 144 530 208 kr per år.

7 apr 2014

Crowdcube

Crowdcube är en marknadsplats för equity crowdfunding, ett effektivt sätt för entreprenörer att möta potentiella investerare för att skaffa både kapital och expertkunskap till sina verksamheter.

7 apr 2014

Innovationslån – för innovationsprojekt i ett tidigt skede (ALMI)

Almis innovationslån riktar sig till innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar.