Sökformulär

7 apr 2014

Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro.