Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här listas utlysningar som är aktuella för life science. Har du tips på utlysningar som borde synas här? Kontakta i så fall Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro.