Sökformulär

Om Stockholm Life

Stockholm Life är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden, området där Solna möter Stockholm. Området är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Nu pågår en satsning som syftar till att göra Stockholm Life till en ledande life science-arena. 

Se vilka som redan är på plats

 

 

Stockholm Life är en del av Hagastaden, ett nytt stadsområde som växer fram i gränsen mellan Solna och Stockholm – i storstadens puls med naturen om hörnet. Inom området görs stora investeringar i bostäder, kommunikation och life science-fastigheter för att fylla det med service, kultur och möjligheter till rekreation. Dessutom finns akademiska institutioner, life science-bolag, hälso- och sjukvård, myndigheter inom det medicinska området och internationellt framstående forskningsprojekt inom en koncentrerad yta och detta gör att förutsättningarna för samarbete är goda. 

Stiftelsen Stockholm Science City (SSCi) är ansvarig för varumärket Stockholm Life och för innehållet på denna webbplats.  
 

Vad har Stockholm Life?

  • Ledande hälso- och sjukvård – Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Invid det gamla sjukhuset byggs Nya Karolinska Solna, som kommer ta emot de första patienterna 2016 och stå helt klart 2018. 
  • Hög företagskoncentration – över 70 life science-bolag är idag etablerade inom Hagastaden, Stockholm Life. Co-working spaces som H2 Health Hub, THINGS och Openlab underlättar för nyetableringar av företag och samarbeten. 

Vad är Life Science?

Life Science, eller livsvetenskaper innefattar en mängd olika discipliner såsom biologi, matematik, kemi och medicin. Kunskapen inom life science föds ur samarbeten mellan dessa traditionella discipliner inom den akademiska forskningen men också med industrivärlden.

Laserkirurgin, pacemakern och dialysen är bara några exempel på svenska uppfinningar som har underlättat och förlängt livet på miljontals människor världen över. I Stockholm-Uppsala-regionen finns fler än 600 life science-bolag, och branschen i regionen sysselsätter över 23 000 människor. I Europa finns det bara tre andra länder – England, Frankrike och Tyskland – som har fler företag inom life science-området än Sverige. I relation till befolkningsmängden gör detta att koncentrationen i Sverige överstiger alla andra europeiska länders.