Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Heldagsseminarium 14 november 2017: Exitstrategier för läkemedelsprojekt, Karolinska Institutet Science Park

tisdag, 14 november, 2017 - 08:00 till 17:00

Hur förbereder man ett utvecklingsprojekt redan från början för att möta en potentiell tagares krav på planering och kvalitet? Vilka faktorer är viktiga från en tagares perspektiv? Seminariet riktar sig till personer i beslutsfattande positioner på alla nivåer i det mindre läkemedelsbolaget. 

Fokus är såväl CMC, preklinik, klinik, regulatoriska strategier och IP. Målsättningen är att belysa frågeställningen ur flera synvinklar.
 
Mer information följer närmare seminariet.
 
Arrangör: Scandinavian Development Services