Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här samlas aktuella nyheter, event och annan relevant information för dig som är aktiv inom life science i Stockholmsområdet. Har du tips på nyheter, event eller vill du skriva ett inlägg i gästbloggen? Hör i så fall av dig till Stockholm Science City på info@ssci.se.

Spetsa din forskning med MAX IV och ESS

Spetsa din forskning med MAX IV och ESS
fredag, 23 mars, 2018 - 07:30 till 09:30

Sverige har två världsledande accelerator-baserade forskningsfaciliteter - hur kan du använda dem i din forskning?

MYiHealth 2018: Co-creating healthcare

torsdag, 13 september, 2018 - 09:00 till fredag, 14 september, 2018 - 15:00

Save the date för MYiHealth, en konferens för hälso- och sjukvård, företagsledare, beslutsfattare och politiker, innovatörer, kliniker, patienter och forskare. Co-creating healthcare är årets tema.

Nordic Life Science Days, NLSDays 2018

måndag, 10 september, 2018 - 14:00 till onsdag, 12 september, 2018 - 18:00

Nordic Life Science Days är Nordens största partneringkonferens för life science-industrin. Konferensen vänder sig till ledande beslutsfattare inom biotech, pharma och medtech såväl som finans, forskning, myndigheter och tillsynsmyndigheter.

Förslag till ny biobankslag kan öka Sveriges konkurrenskraft inom life science

Den 29 januari lämnade regeringens särskilda utredare Johanna Adami över slutbetänkandet i utredningen om Sveriges biobanker till socialminister Annika Strandhäll. Vi passade på att ta ett samtal med Johanna för att höra mer om vad utredningen kommit fram till.

Arab Health som affärsplattform för svenska life science-innovatörer

Under förra veckans Arab Health-utställning i Dubai stod det svenska B2B-konsultbolaget Global Pharma Consulting värd för The Innovation Pavilion by Sweden. Paula Hassoon, VD på Global Parma, ger oss en uppdatering från utställningen och vi får ta del av hennes tankar om den arabiska marknaden för hälso- och sjukvård och de möjligheter svenska hälsoföretag har att göra affärer där.

Workshop om innovation i hälso- och sjukvården

onsdag, 7 mars, 2018 - 13:30 till 17:00

Framgångar och hinder för innovation inom hälso- och sjukvård: vad kan vi lära oss av varandra? Forum for Health Policy, en svensk tankesmedja, bjuder tillsammans med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare in till en exklusiv workshop på temat innovation i hälso- och sjukvården. 

Framtidens hälsa - teknik som utmanar och skapar möjligheter

tisdag, 6 mars, 2018 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på hur teknik kan användas för att skapa nya och effektivare behandlingar, hälsofrämjande åtgärder, förbättra patientupplevelser och sänka belastningar inom vården? Under 2018 anordnar vi på Stockholm Science City tillsammans med STING en serie panelsamtal för att belysa detta område och visa på vad det kan innebära för dig och din verksamhet.

Invigning av The Innovation Pavilion by Sweden på Arab Health 2018

Tidigare i veckan var det dags för invigning av The Innovation Pavilion by Sweden på Arab Health Exhibition and Congress som hålls i Dubai. Den svenska paviljongen är ett initiativ av Global Pharma Consulting som visar upp Sveriges breda kompetens och innovationsförmåga inom sjuk- och hälsovård och life science. I år hade den totalt 26 deltagare, däribland företag, organisationer och myndigheter.

Nordic Regulatory Affairs Meeting 2018 – Förpackningar med flera nordiska språk för human och veterinärmedicinska läkemedel

torsdag, 3 maj, 2018 - 08:00 till 16:00

Läkemedelsakademin bjuder in till en konferens med syfte att diskutera de nordiska flerspråkiga läkemedelsförpackningarna för human och veterinärmedicinska läkemedel. Dagen kommer belysa skillnader och likheter mellan de nordiska länderna. Den nordiska riktlinjen om märkning - inklusive FAQ - kommer också att diskuteras, och erfarenheter från Norden i samband med flerspråkiga förpackningar kommer att delas. Dagen kommer att innefatta föreläsningar både från de nordiska myndigheterna samt industrin. 

Tredagarskurs i utveckling av biologiska läkemedel

måndag, 28 maj, 2018 - 08:30 till onsdag, 30 maj, 2018 - 16:00

Läkemedelsutvecklingsprojekt initieras ofta genom att man identifierar att det fattas en behandling för en sjukdom. I projektet finns då oftast en djup kunskap om sjukdomen och den biologiska mekanismen. För att utveckla ett läkemedel mot sjukdomen, krävs dock en bred kunskap över många olika områden. I vår anordnar Läkemedelsakademin tillsammans med SwedenBIO en tredagarskurs med fokus på biologisk läkemedelsutveckling. Kursen ger insikt i alla delar som bör behandlas för att effektivt dra ett läkemedelsprojekt i mål.