Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här samlas aktuella nyheter, event och annan relevant information för dig som är aktiv inom life science i Stockholmsområdet. Har du tips på nyheter, event eller vill du skriva ett inlägg i gästbloggen? Hör i så fall av dig till Stockholm Science City på info@ssci.se.

Vill du utmanas av experter i Silicon Valley? Sök till TINC!

Tag chansen att bli ett av 10 startups! Är du redo att låta ditt företag ta nästa steg? Vill du skapa de bästa förutsättningarna för att ditt företag ska kunna skala upp på en internationell marknad?  Då har du chans nu att söka till nästa omgång av TINC Silicon Valley.

After work-seminarium: Kliniska prövningar – The Direct to Patient Model

torsdag, 24 maj, 2018 - 16:00 till 18:00

Uppsala BIO och World Courier bjuder in till ett seminarium med fokus på the "Direct to Patient Model", metoden där kliniska studier flyttas från hälso- och sjukvården till hemmiljön.

Workshop: Affärsutveckling för fotonikföretag inom hälso- och sjukvård

måndag, 11 juni, 2018 - 09:00 till tisdag, 12 juni, 2018 - 13:00

PhotonicSweden bjuder in till den andra workshopen i serien the European Photonics Roadshow. Workshopen blir ett forum för experter, branschföreträdare, entreprenörer och forskare från hela Europa att samlas för att stärka det internationella nätverket, utbyta kunskap och idéer och diskutera utmaningar. Fokus ligger på implementation av teknologier inom fotonik för den globala hälsovårdsmarknaden.

Sverige, en europeisk plattform för evidens av hälsoutfall

MSD jobbar för att förbättra människors hälsa. Det gör vi genom forskning på vår tids största hälsoutmaningar. Men att ta fram nya läkemedel och vacciner räcker inte. 

Stockholm samlar photonics-experter

Den 11 till 12 juni arrangerar PhotonicSweden en workshop i Stockholm. Det blir ett forum för experter, branschföreträdare, entreprenörer och forskare från hela Europa att samlas för att stärka det internationella nätverket, utbyta kunskap och idéer och diskutera utmaningar. Fokus ligger på implementation av teknologier inom photonics för den globala hälsovårdsmarknaden. Vi fick tillfälle att ställa några frågor till Pierre-Yves Fonjallaz från PhotonicSweden. 

Hur kan vården möjliggöra innovation genom kreativa samarbeten?

onsdag, 23 maj, 2018 - 08:00 till 09:30

Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset delar med sig av lärdomarna från högaktuella Horizon2020-projektet LIVE INCITE, som EU-kommissionen lyfter som ett föredöme i att utmana och utveckla förutsättningarna för innovation och innovationssamarbeten. Välkommen att lära dig mer om och diskutera upphandling, juridik och möjligheter!

Brown Bag Lunch Talks @MSD: Kliniska prövningar är värdefull valuta för Sverige

onsdag, 16 maj, 2018 - 11:30 till 13:00

I strävan mot en mer forskningsdriven sjukvård och bredare tillgång till nya behandlingar till de patienter som behöver det, behöver vi öka antalet kliniska studier i Sverige.
Hur kan vi tillsammans se till att göra kliniska studier till en värdefull valuta för både vården, landstingen, Sverige, life science industrin och patienterna?

Gemensam insats för att utvärdera produkter, förvalta innovation och erbjuda säkra digitala verktyg

Under 2017–2019 samarbetar Stockholm Science City, SKL, UppsalaBio och Region Norrbotten i ett projekt för att ta fram förslag för en process för validering av digitala tjänster och produkter. Syftet är att vägleda både patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra. Caroline Hansen är projektkoordinator och uppdaterar här om insikterna efter projektets två senaste workshoptillfällen.

Regeringens långsiktiga satsning på life science-Sverige

Sedan i februari står det klart att regeringen inrättar ett kontor för life science inom Regeringskansliet. Kontoret kommer att ha som uppgift att samordna politik, tydliggöra prioriteringar och höja tempot i det arbete som tidigare inletts för att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig life science-industri i Sverige. Vi tog ett samtal med Jenni Nordborg som ansvarar för att sätta upp och leda arbetet med det nyinrättade kontoret.

Framtidens hälsa - teknik som utmanar och skapar möjligheter #2

tisdag, 29 maj, 2018 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på hur teknik kan användas för att skapa nya och effektivare behandlingar, hälsofrämjande åtgärder, förbättra patientupplevelser och sänka belastningar inom vården? Under 2018 anordnar vi på Stockholm Science City tillsammans med STING en serie panelsamtal för att belysa detta område och visa på vad det kan innebära för dig och din verksamhet.