Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här samlas aktuella nyheter, event och annan relevant information för dig som är aktiv inom life science i Stockholmsområdet. Har du tips på nyheter, event eller vill du skriva ett inlägg i gästbloggen? Hör i så fall av dig till Stockholm Science City på info@ssci.se.

Skolar Award informationsevenemang

tisdag, 29 maj, 2018 - 15:00 till 17:00

Skolar Award är en internationell pitchtävling för postdoc-forskare med nya banbrytande forskningsförslag. Tävlingen arrangeras av Kaskas Media tillsammans med Slush, Nordens största startup-event. Den 29 maj kommer deras pitchcoacher till Stockholm för att ge en introduktion i hur man genom en bra pitch kan vinna priset om 100 000 euro.

Handlingsplan från SwedenBIO, LIF och Swedish Medtech

Fyra år har gått sedan branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterade sina gemensamt prioriterade frågor. Nu presenterar organisationerna en ny gemensam handlingsplan med fokus på åtgärder för att stärka svensk life science.

Framtidens hälsa: en serie panelsamtal under 2018

Stockholm Science City publicerade under förra året rapporten Where is Life Science Heading in the Future? där vi visar hur framtidens hälso- och sjukvård blir mer preventiv och individanpassad. Under 2018 arrangerar vi en serie med fyra panelsamtal som tar avstamp i rapporten och belyser aktuella frågor inom området med fokus på den teknik som driver utvecklingen framåt. Nästa panelsamtal äger rum den 29 maj.

Informationsmöte om utlysningen Visionsdriven hälsa

måndag, 28 maj, 2018 - 14:00 till 15:30

Utlysningen Visionsdriven hälsa öppnar för ansökningar den 28 maj och samma dag anordnar Vinnova ett informationsmöte. Syftet med mötet är att presentera utlysningen, svara på frågor och ge deltagarna chans att knyta kontakter med varandra.

Visionsdriven hälsa

Vill du vara med och lösa komplexa hälsoutmaningar? Nu ger Vinnova chansen att lösa komplexa hälsoutmaningar genom att arbeta mot en tydlig vision och engagera olika delar av samhället i flexibla långsiktiga samverkansformer.

Bayer flyttar in på Karolinska Institutets Campus

Ett av världens ledande life science-företag, Bayer, har beslutat att flytta in på Karolinska Institutets Campus i Solna. Det kan ses som en symbol för ett paradigmskifte för läkemedelsbranschen och kan vara av betydelse för Stockholms attraktionskraft.

LIVE INCITE har valt företag – nu börjar utvecklingen

Nu har EU Horizon2020-projektet LIVE INCITE valt ut de företag som ska börja utveckla ett digitalt stöd för patienter att ändra livsstil inför operation – i samverkan med universitetssjukhus i tre länder och ett universitet. Fyra olika koncept utvecklas parallellt för att se vad som fungerar bäst. Vårdpersonal från de tre sjukhusen i Spanien, Danmark och Sverige kommer att träffa företagen regelbundet för gemensamt utvecklingsarbete.

Universiteten i Stockholm i gemensam insats för breddad rekrytering

Fototävlingen #MinaKvarter pågår under våren 2018 och vinnare kommer att koras under Järvaveckan. Syftet med initiativet är att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning. Som en del av satsningen samlas universiteten i Stockholm för att gemensamt diskutera breddad rekrytering till högre utbildning.

Vitalis 2018 - fortsatt stora satsningar inom e-hälsa

Konferensen Vitalis 2018, nordens största e-hälsomöte, inleddes tisdagen den 24 april i Göteborg. Öppningsanförandet hölls av socialminister Annika Strandhäll. I år deltog mer än 4000 deltagare, 200 utställare och det hölls nästan 200 seminarier. På plats var såklart även arbetsgruppen för Ordnat införande av digitala tjänster och produkter.

Immunogenicitet och utveckling av nya biofarmaceutiska produkter - börja med målet i åtanke

tisdag, 29 maj, 2018 - 08:30 till 10:00

Möt NDA på SciLifeLab och lyssna till Paul Chamberlain, expert på biopharmaceuticals och immunogenicitet i NDAs vetenskapliga råd, som talar på temat att förutse och undvika problem inom biofarmaceutisk utveckling.