Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Det här är en gästblogg för dig som är aktiv inom life science i Stockholmsområdet. Vill du skriva ett blogginlägg eller har du tips på någon som du tycker borde göra det? Kontakta i så fall Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Sverige, en europeisk plattform för evidens av hälsoutfall

MSD jobbar för att förbättra människors hälsa. Det gör vi genom forskning på vår tids största hälsoutmaningar. Men att ta fram nya läkemedel och vacciner räcker inte. 

Stockholm samlar photonics-experter

Den 11 till 12 juni arrangerar PhotonicSweden en workshop i Stockholm. Det blir ett forum för experter, branschföreträdare, entreprenörer och forskare från hela Europa att samlas för att stärka det internationella nätverket, utbyta kunskap och idéer och diskutera utmaningar. Fokus ligger på implementation av teknologier inom photonics för den globala hälsovårdsmarknaden. Vi fick tillfälle att ställa några frågor till Pierre-Yves Fonjallaz från PhotonicSweden. 

Gemensam insats för att utvärdera produkter, förvalta innovation och erbjuda säkra digitala verktyg

Under 2017–2019 samarbetar Stockholm Science City, SKL, UppsalaBio och Region Norrbotten i ett projekt för att ta fram förslag för en process för validering av digitala tjänster och produkter. Syftet är att vägleda både patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra. Caroline Hansen är projektkoordinator och uppdaterar här om insikterna efter projektets två senaste workshoptillfällen.

Carolina Tower – en mötesplats i Hagastaden

Hagastadens senaste hotelltillskott – Elite Carolina Tower – öppnade i november 2017. Som närmsta granne med NKS och Karolinska Institutet och med möjlighet att arrangera större möten, är hotellet en mötesplats i Hagastadens life science-nav. Vi träffade Jenny Haaga för att få veta mer.

Olivier Duchamp, Director General, Nordic Life Science Days

NLSDays – nordisk samverkan för life science-industrin

Olivier Duchamp är Director General för Nordic Life Science Days – Nordens största konferens för samverkan inom life science. Vi har träffat Oliver för att få en uppdatering om konferensen.

Möjligheter med en forskningsfacilitet baserad på neutronkällor

Hur kan du använda neutronfaciliteten European Spallation Source (ESS) i din forskning? Här beskriver Zoë Fisher, support scientist vid ESS möjligheterna.

Ben Libberton

På MAX IV görs det osynliga synligt

Sverige har i tysthet blivit en superkraft inom acceleratorteknologi - gör dig redo för en påverkan inom biologi, säger Ben Libberton, vetenskapskommunikatör på MAX IV-laboratoriet. 

Björn Arvidsson, Policy- och Kommunikationsansvarig, Roche

Digital utveckling öppnar för nya aktörer inom life science

Vi vill gärna tro att vi kan förutsäga vad som kommer blir framgångsrikt. Samtidigt visar historien att vi som bäst kan förutse utveckling som sker inkrementellt - med små förändringar av existerande verksamhet. När det då kommer teknologier som hanterar våra utmaningar på ett helt annat vis, förkastar vi ofta dem - då vår kognitiva förmåga utgår från vad vi redan tror oss veta, och därför hindrar oss från att förstå dess fulla värde.

Kreativa, innovativa Berlin

Under tre intensiva dagar i slutet av januari och början av februari reste ett 40-tal delegater till Berlin på den resa som Mälardalsrådets arrangerar varannat år. Syftet med resan var att "studera olika synvinklar av hållbar konkurrenskraft med särskilt fokus på hur samarbete leder till starka konkurrenskraftiga regioner". Ylva Williams, VD på Stockholm Science City, var med på resan. 

Utforska life science-möjligheterna i USA

Tror du att gräset är grönare på andra sidan Atlanten? Det kan vara så - Amerika är den överlägset största nationen inom life science räknat till antal bolag och här finns några av de mest framgångsrika life science-klustren i världen.