Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Det här är en gästblogg för dig som är aktiv inom life science i Stockholmsområdet. Vill du skriva ett blogginlägg eller har du tips på någon som du tycker borde göra det? Kontakta i så fall Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Mänskliga förmågor allt viktigare i vårt digitala samhälle

Under 2017 arrangerar vi på Stockholm Science City en seminarieserie om artificiell intelligens (AI) inom hälsa. Den 31 augusti deltog Karim Jebari från Institutet för framtidsstudier på scen och efteråt passade vi på att samtala med honom om hur han tror att mänskliga egenskaper som kreativitet och medmänsklighet kommer att värderas i framtidens allt mer AI- och datastyrda samhälle.

Frukostseminarium om medicinteknik vs läkemedel – kort summering

Den 28 september arrangerade Stockholm Science City ett frukostseminarium på H2 Health Hub där Anna Törner och Stina Johansen från Scandinavian Development Services hade en diskussion kring skillnader och likheter mellan läkemedel och medicintekniska produkter.

Irene Svenonius (M) Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting. Suttit i styrelsen för Stockholm Science City Foundation mellan 2008-2014

Minskad byråkrati gör ett växande Stockholms län redo för framtiden

Stockholm är Europas snabbast växande storstadsregion. Hit flyttar människor för jobb, studier eller kanske för kärleken. Det kräver att våra politiker förmår göra rätt, men ibland också tuffa, prioriteringar. Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting, berättar om sitt arbete för att rusta Stockholms län för framtiden. 

Andreas Namlauer, Affärsutvecklare, Stockholm Science City Foundation, andreas.namslauer@ssci.se

Hur kommer life science att se ut i framtiden?

Under två soliga dagar i början av maj samlade Stockholm Science City Foundation och Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation representanter från forskning, sjukvård, life science-industrin, riskkapitalister, filantroper och regeringen för ett möte på Engelsberg Bruk. Temat för seminarierna och diskussionerna var "Hur kommer life science att se ut i framtiden?". Mötet hade ett globalt perspektiv med inbjudna gäster från både Sverige och övriga världen. 

Maria Fogelström Kylberg

Stockholm Akademiska Forum stärker bilden av Stockholm som akademisk destination

Stockholm Akademiska Forum, Staf, är ett samarbete mellan 18 lärosäten och Stockholms stad som bland annat arbetar för att synliggöra akademins roll och betydelse i samhället. En del i detta är att stärka bilden av Stockholm som akademisk destination och en annan är att på olika sätt stötta de internationella studenter och forskare med partners och familjer som är verksamma vid Stockholms lärosäten. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Maria Fogelström Kylberg som är verksamhetschef på Staf.
Björn Varnestig, VD, Flemingsberg Science

Flemingsberg - en plats där kunskap driver näringslivet

Flemingsberg Science skapar samverkan för forskning och innovation i Flemingsberg. Björn Varnestig, VD på Flemingsberg Science, berättar om vad som är på gång på stiftelsen och hur de arbetar för att nå Vision för Flemingsberg 2035. 

Digitala verktyg för alla

Hur skapar du webbtjänster som fungerar för alla och vilka digitala hjälpmedel behöver utvecklas för att göra livet lite enklare för personer med kognitiva funktionsnedsättningar? På H2 Health Hub – Stockholms co-working space och mötesplats för health tech - arbetar ett par företag med just dessa frågor. Vi fick chansen att ställa några frågor till Stefan Johansson på Begripsam och Joel Holmberg på Haja Applikation.

Steinar Stokke, VD, Vitartes

Vitartes bygger för morgondagens life science i Hagastaden

I oktober inleddes byggnationen av Vitartes projekt Scandinavian Life Science, två fastigheter för vård, forskning, utbildning och näringsliv i Hagastaden. Fastigheterna, Kv. Princeton och Kv. Patienten, ligger i Nya Karolinska Solnas direkta närhet på motsatt sida Eugeniavägen och uppgår till cirka 40 000 kvadratmeter. I ena fastigheten vet vi redan att det blir ett Eye Center of Excellence, med S:t Eriks Ögonsjukhus som central hyresgäst. Nyfikenheten är stor på hela projektet och vi fick möjligheten att ställa några frågor till Steinar Stokke som är VD på Vitartes.

4D skapar lösningar för patient, vård och forskning

Program 4D arbetar för att skapa generaliserbara lösningar för några av de vanligaste folksjukdomarna: artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. 4D är ett samverkansprogram mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting och syftar till skapa bättre förutsättningar för vård och forskning som gör det möjligt att omsätta ny kunskap till individanpassad prevention, tidig diagnostik och behandling. Vi har pratat med Ebba Carbonnier, Karolinska Institutet, och Christina Holmström, Stockholms läns landsting, om programmet och hur resultaten förändrar vård och forskning. 

Ylva Hultman-Erlandsson, Business Development Manager, Invest Stockholm

Invest Stockholm hjälper life science-bolag att hitta investerare

Invest Stockholm är den officiella organisationen som arbetar för att Stockholm-Uppsala ska vara en av Europas främsta tillväxtregioner. Ett av fokusområdena är life science och där är Ylva Hultman-Erlandsson ansvarig. Ylva har lång erfarenhet inom life science branschen och vi fick möjlighet att ställa några frågor till henne.