Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro.

Målet med ramprogrammet är att forskning och innovation ska användas för att lösa gemensamma utmaningar som EU står inför. Det innehåller en förstärkt satsning på excellent forskning, små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, industriella teknologier och samhällsutmaningar, samt förenklade regler för deltagande.

Du hittar mer information om Horizon 2020 och alla officiella dokument på EU-kommissionens Participant Portal samt på webbplatsen för Horizon 2020. Du kan också ta kontakt med någon av VINNOVAs nationella kontaktpersoner om du vill veta mer om det nya ramprogrammet.

Sista ansökningsdag: Löpande

Planeringsbidrag till SMEs för ansökan till Horizon 2020

Läs mer om planeringsbidrag för små och medelstora företag för ansökan till Horizon 2020.