Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Innovationslån – för innovationsprojekt i ett tidigt skede (ALMI)

Almis innovationslån riktar sig till innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar.

Almis innovationslån används för att utveckla innovationsprojekt till kommersialisering. Lånet är ett villkorslån som beviljas företag. Efter sedvanlig kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.

Sista ansökningsdag: Löpande

Läs mer