Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Kompetensförstärkning för småföretag inom medicinteknik 2018

Medtech4Health ger småföretag möjlighet till finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden.

Kompetensförstärkningen av företaget ska ge bestående effekt såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Det handlar alltså inte om att finansiera en resurs i ett utvecklingsprojekt.

Vad kan man söka för?
Lönekostnad för att anlita en extern kompetens som kan bidra i utvecklingen eller kommersialiseringen av en medicinteknisk innovation.

Vem kan söka?
Svenska mikroföretag, små eller mellanstora företag.

Hur mycket kan sökas?
Du kan söka upp till 200 000 kronor per projekt, men stödet får inte vara mer än 50 procent av projektets totala budget.

Ansök senast: 30 november 2018 kl 14
Projekt får starta: 1 mars 2018

Mer info om utlysningen hittar du hos Vinnova >>