Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Medtech4Health

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik. 

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt Innovationsprogram med start 2016 och är finansierat av VINNOVA. Programmet skall placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige.
 
Medtech4Health samlar aktörer inom vård och omsorg, industri samt akademi för att skapa ett innovationssystem för medicinsk teknik. Med fokus på patienten stödjer Medtech4Health initiativ och projekt inom näringsliv, hälso- och sjukvård och akademin där flera av dessa aktörer ingår.