Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag

Välkomna att skicka in ansökan! Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.

Syftet med utlysningen är att göra extern kompetens tillgänglig för det sökande företaget - kompetens som företaget är i stort behov av men själva saknar. Det kan till exempel röra sig om medicinsk, regulatorisk alternativt forskningskompetens, eller kompetens som ger ett patientperspektiv.

Ansök innan 30 november 2017.