Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

Vinnova erbjuder en möjlighet till finansiering för samarbetsprojekt mellan svenska och tyska små och medelstora företag (SMF). Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling och bör ske i samarbete med forskningsorganisationer. 

Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden. Dessa ska i nästföljande steg kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.

Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF upp till 499 anställda) som vill samverka med bland annat SMF-partners och andra aktörer i Tyskland. SMF förväntas att ta ett tydligt projektägarskap och ledaransvar inom konsortiet på den svenska sidan. Deltagande från universitet, högskola eller institut som projektparter är önskvärt.

Sista ansökningsdag: 18 april 2018 kl. 14.00

För mer information besök Vinnova här >>