Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

SciLifeLab Technology Development Projects (TDPs)

Syftet med Technology Development Project-utlysningen 2018 är att möjliggöra utveckling och optimering av teknik för att hjälpa SciLifeLabs nationella infrastrukturanläggningar att erbjuda sina kunder nya och förbättrade tjänster samt att hålla SciLifeLabs profil som infrastrukturresurs i den absoluta forskningsfronten. Finansieringen är avsedd för tvååriga forskningsprojekt under 2019-2020.