Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Stöd för internationella etableringar

Här kan du söka stöd för internationella etableringar från Nordiska projektfonden och Swedfund International. Här hittar du fler aktuella utlysningar för life science-företag.

Nordiska projektexportfonden – Stöd för etablering på utländska marknader

Fondens syfte är specifikt att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att delfinansiera förstudier, som bidrar till att främja nordiska företags internationalisering.

Sista ansökningsdagen: Löpande

Swedfund International – Stöd för etablering på tillväxtmarknader

Swedpartnership erbjuder svenska små och medelstora företag möjligheten att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning vid start av nya affärssamarbeten i utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Det maximala stödbeloppet för ett projekt uppgår till totalt 750 000 svenska kronor och kan högst uppgå till 40% av de totala beräknade kostnaderna för projektet. Stödet ges i form av ett lån som skrivs av efter ett genomfört och godkänt projekt.

Sista ansökningsdagen: Löpande