Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Swedfund International – Stöd för etablering på tillväxtmarknader

Swedpartnership erbjuder svenska små och medelstora företag möjligheten att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning vid start av nya affärssamarbeten i utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Det maximala stödbeloppet för ett projekt uppgår till 200 000 euro eller ca 1,7 miljoner kr och kan högst uppgå till 40% av de totala beräknade kostnaderna för projektet. Stödet ges i form av ett lån som skrivs av efter avslutat projekt.

Sista ansökningsdag: Löpande

Läs mer