Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Swelife och Medtech4health - Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Ansökan är nu öppen till Projekt för bättre hälsa 2017 - 2018, en utlysning som görs i samverkan mellan Swelife och Medtech4health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Erbjudandet riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.

Syftet är att främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient, individ, brukare).

Ansök senast 25 januari 2018. 

Läs mer och ansök här >>