Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här samlas aktuella nyheter, event och annan relevant information för dig som är aktiv inom life science i Stockholmsområdet. Har du tips på nyheter, event eller vill du skriva ett inlägg i gästbloggen? Hör i så fall av dig till Stockholm Science City på info@ssci.se.

Swelife och Medtech4health - Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Ansökan är nu öppen till Projekt för bättre hälsa 2017 - 2018, en utlysning som görs i samverkan mellan Swelife och Medtech4health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Erbjudandet riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.

Här är de nominerade för Stockholms Innovationsstipendium inom life science och hälsa

Bland 500 ansökningar har juryn, bestående av 27 experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem, valt ut 15 innovationer som de anser ha störst potential att lyckas. Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella & kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. Här är de innovationer som nominerats för Stockholms Innovationsstipendium inom kategorin Life science och hälsa.

EMA flyttar till Amsterdam

På kvällen den 20 november stod det klart att det europeiska läkemedelsverket EMA flyttar till Amsterdam. Efter en spektakulär omröstning i Bryssel där till slut lotten fick fälla avgörandet kunde Amsterdam utropas till ny värdstad för myndigheten. 
 
Anna Starbrink (L) Foto: Frida Rönnholm, People76

Vård, forskning och utbildning i världsklass när nya Karolinska Solna öppnar

Det närmar sig till att Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad öppnar fullt ut. Med det öppnar också förutsättningar för en toppmodern vård med patienten i centrum. Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, ger oss sina tankar om NKS-projektet och vilka möjligheter det nya sjukhuset kommer att medföra för sina patienter och för regionen.
 

Chan Zuckerberg Initiative ger forskningsanslag till KTH och SciLifeLab

I oktober blev det klart att Chan Zuckerberg Initiative, en satsning av Facebooks grundare Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan, ger KTH och SciLifeLab forskningsanslag. Stödet ska gå till att integrera ny sekvenseringsteknik med befintlig sådan inom projektet Human Protein Atlas under ledning av Emma Lundberg, docent vid KTH. 

Riccardo Diamanti, Doktorand i biokemi, Stockholms universitet

Stockholm som arena för forskare inom life science

Stockholmsområdet är en plats för stark akademisk forskning med tre framgångsrika universitet och en ledande hälso- och sjukvård. Hur är det att flytta till Stockholm för att verka inom den akademiska världen och life science? Riccardo Diamanti ger här en inblick i livet som doktorand i biokemi och framför allt i livet som inflyttad till vetenskapsstaden Stockholm.
 
Thera Hallinder, Konferensansvarig, Swedish Standards Institute

Moderna konferenslokaler hos SIS – mitt i Hagastaden

För snart ett år sedan flyttade Swedish Standards Institute (SIS) till Hagastaden. SIS är en internationell organisation som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. Inom life science utvecklar SIS standarder som bidrar till kvalitetssäkring, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet utifrån ett verksamhetsnära perspektiv. På SIS Conference Centre möts experterna som tillsammans utvecklar standarder. Thera Hallinder, konferensansvarig på SIS, berättar om konferensanläggningen och de moderna lokalerna på Torsplan som finns tillgängliga för externa event.

CHaSE 2018: Careers in Health And Science Exposition

onsdag, 7 mars, 2018 - 09:00 till 17:00

Medicinska Föreningen anordnar den 7 mars 2018 karriärmässan ChaSE i Karolinska Institutets Aula Medica. Ta möjligheten att presentera ditt företag för högutbildade studenter och forskare med bakgrund inom hälso- och sjukvård, hälsostudier eller bioentreprenörskap.

Konsten på Nya Karolinska Solna ska tillföra ett mänskligt perspektiv i en vanligtvis klinisk miljö

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting har drivit arbetet med den konstnärliga gestaltningen på Nya Karolinska Solna. NKS-projektet är det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige. Kommunikatör för projektet, Cecilia von Schantz, svarar på våra frågor om sjukhusets stora konstsatsning.
 

Forska!Sverige-dagen 2017

I september anordnade stiftelsen Forska!Sverige en temadag med fokus på ledarskap. Viktiga beslutsfattare samlades på Riksarkivet i Stockholm för diskussion om åtgärder för ökad hälsa och ökat välstånd i Sverige. Tre utmärkelser för att lyfta forskare och politiker delades ut under dagen.