Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här listas aktuella life science-event i Stockholmsområdet. Vill du synas med ditt event här? Kontakta i så fall Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Framtidens hälsa - teknik som utmanar och skapar möjligheter

tisdag, 6 mars, 2018 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på hur teknik kan användas för att skapa nya och effektivare behandlingar, hälsofrämjande åtgärder, förbättra patientupplevelser och sänka belastningar inom vården? Under 2018 anordnar vi på Stockholm Science City tillsammans med STING en serie panelsamtal för att belysa detta område och visa på vad det kan innebära för dig och din verksamhet.

CHaSE 2018: Careers in Health And Science Exposition

onsdag, 7 mars, 2018 - 09:00 till 17:00

Medicinska Föreningen anordnar den 7 mars 2018 karriärmässan ChaSE i Karolinska Institutets Aula Medica. Ta möjligheten att presentera ditt företag för högutbildade studenter och forskare med bakgrund inom hälso- och sjukvård, hälsostudier eller bioentreprenörskap.

Workshop om innovation i hälso- och sjukvården

onsdag, 7 mars, 2018 - 13:30 till 17:00

Framgångar och hinder för innovation inom hälso- och sjukvård: vad kan vi lära oss av varandra? Forum for Health Policy, en svensk tankesmedja, bjuder tillsammans med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare in till en exklusiv workshop på temat innovation i hälso- och sjukvården. 

Spetsa din forskning med MAX IV och ESS

Spetsa din forskning med MAX IV och ESS
fredag, 23 mars, 2018 - 07:30 till 09:30

Sverige har två världsledande accelerator-baserade forskningsfaciliteter - hur kan du använda dem i din forskning?

Vitalis 2018 - Experience the health transformation

tisdag, 24 april, 2018 - 09:00 till torsdag, 26 april, 2018 - 18:00

Hur skall vi arbeta framöver och hur kan vi nyttja ny teknik inom vård och omsorg? Under två dagar i april pågår Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte. Här får du en överblick och fördjupning inom eHälsa och välfärdsteknologi med teman såsom AI, vård i hemmet, äldreomsorg, primärvård, patientsäkerhet och förändringsledning.

Nordic Regulatory Affairs Meeting 2018 – Förpackningar med flera nordiska språk för human och veterinärmedicinska läkemedel

torsdag, 3 maj, 2018 - 08:00 till 16:00

Läkemedelsakademin bjuder in till en konferens med syfte att diskutera de nordiska flerspråkiga läkemedelsförpackningarna för human och veterinärmedicinska läkemedel. Dagen kommer belysa skillnader och likheter mellan de nordiska länderna. Den nordiska riktlinjen om märkning - inklusive FAQ - kommer också att diskuteras, och erfarenheter från Norden i samband med flerspråkiga förpackningar kommer att delas. Dagen kommer att innefatta föreläsningar både från de nordiska myndigheterna samt industrin. 

Tredagarskurs i utveckling av biologiska läkemedel

måndag, 28 maj, 2018 - 08:30 till onsdag, 30 maj, 2018 - 16:00

Läkemedelsutvecklingsprojekt initieras ofta genom att man identifierar att det fattas en behandling för en sjukdom. I projektet finns då oftast en djup kunskap om sjukdomen och den biologiska mekanismen. För att utveckla ett läkemedel mot sjukdomen, krävs dock en bred kunskap över många olika områden. I vår anordnar Läkemedelsakademin tillsammans med SwedenBIO en tredagarskurs med fokus på biologisk läkemedelsutveckling. Kursen ger insikt i alla delar som bör behandlas för att effektivt dra ett läkemedelsprojekt i mål.

Nordic Life Science Days, NLSDays 2018

måndag, 10 september, 2018 - 14:00 till onsdag, 12 september, 2018 - 18:00

Nordic Life Science Days är Nordens största partneringkonferens för life science-industrin. Konferensen vänder sig till ledande beslutsfattare inom biotech, pharma och medtech såväl som finans, forskning, myndigheter och tillsynsmyndigheter.

MYiHealth 2018: Co-creating healthcare

torsdag, 13 september, 2018 - 09:00 till fredag, 14 september, 2018 - 15:00

Save the date för MYiHealth, en konferens för hälso- och sjukvård, företagsledare, beslutsfattare och politiker, innovatörer, kliniker, patienter och forskare. Co-creating healthcare är årets tema.