Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här listas aktuella life science-nyheter i Stockholmsområdet. Har du tips på nyheter som borde synas här? Kontakta i så fall Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Seminarium lyfter Sveriges styrkor inom life science

Den 2:a maj anordnade Regeringskansliet ett seminarium för att belysa Sveriges starka ställning inom life science området. Drygt 130 representanter från universitet, industri, hälso- och sjukvård, patientorganisationer och myndigheter deltog. Dessutom fanns även ambassadrepresentanter närvarande från 17 olika nationer. 

Life science-seminarium i Almedalen

Stockholm Science City arrangerar tillsammans med Life Science Sweden och H2 Health Hub ett seminarium den 4 juli i Almedalen.  Seminariet kommer att fokusera på den transformation som pågår i branschen: Många läkemedelsbolag omformulerar sina uppdrag och går från att göra produkter för sjuka till att, med hjälp av bland annat digitala lösningar, hålla människor friska. Hur förändrar det relationen mellan vårdgivare och läkemedelsbolag, mellan individ/patient och vårdgivare?

Sveriges regering vill att European Medicines Agency flyttas till Hagastaden

Som en konsekvens av Brexit kommer European Medicines Agency (EMA) att lämna London och etablera sin verksamhet någon annanstans i EU. Förmodligen kommer detta att ske innan slutet av mars 2019 när processen för Storbrittaniens utträde ur EU är avslutad. Den svenska regeringen vill att EMA ska flyttas till Hagastaden och Stockholm Science City hjälper regeringen med kandidaturen. 

Affibody tar ännu ett steg i utvecklingen av läkemedel i egen regi - går vidare med klinisk studie på psoriasispatienter

Affibody har beslutat att gå vidare med utvecklingen av företagets egna psoriasisprogram, ABY-035, genom att initiera fas två i den kliniska studien. Nu rekryteras och doseras psoriasispatienter för att man ska kunna utvärdera säkerhet, tolerans och farmakokinetik för ABY-035.

Den första subcellulära kartan över människans proteiner i cellen banar väg för nya upptäckter om människans biologi

PRESSMEDDELANDE 11 MAJ 2017

Den första proteome-övergripande analysen av var i cellen de mänskliga proteinerna befinner sig publiceras idag i Science. Artikeln ger insyn i kroppens minsta enhet, cellen, och hur proteinerna fördelar sig i de olika organellerna och substrukturerna som bygger upp cellen. Studien ger nya insikter om människans biologi, och visar ett komplext system där en stor del av de humana proteinerna är lokaliserade till mer än en plats i cellen.

Ylva Williams gästar Fastighetsnytt podcast

Stockholm Science City Foundations VD Ylva Williams har gästat podcasten Fastighetsnytt. Hon vittnar om goda samverkansformer i Hagastaden, en stadsdel som andas vetenskap. Hör henne berätta om hur samarbetet med fastighetsägarna fungerat och hur hon vill att Hagastaden ska bli en levande stadsdel där folk vill vara. 

Rapport om artificiell intelligens inom hälsa

Stockholm Science City (SSCi) publicerar idag en rapport med titeln Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science. Rapporten är författad av Henrik Ahlén och tänkt att ge en översiktlig bild av de tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren och medfört att artificiell intelligens (AI) nu börjar användas inom allt fler sammanhang. Den listar även exempel på aktörer som är aktiva med att utveckla och implementera produkter inom hälsoområdet baserade på olika former av AI-teknologier.  

Sök till eHealth Award 2017

eHealth Award 2017 är ett samarbete mellan Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science Park, riktat till svenska småföretag inom eHälsolösningar. eHealth Award är öppen för företag som har en innovativ lösning inom digital hälsa eller en produkt som redan har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Ansök idag!

Athenapriset 2016 till internetbaserad behandling av hälsoångest och social fobi

Den 28 november delades årets Athenapris ut. 2016-års pris tilldelades ett forskningsarbete som engagerat personer från Gustavsbergs vårdcentral, Psykiatri Sydväst, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och IT-företaget Chorus och resulterat i en internetbaserad behandling av hälsoångest (hypokondri) och social fobi. 

Atlas över den mänskliga cellen

PRESSMEDDELANDE 4 DECEMBER 2016

San Francisco, 4 december 2016: Efter den framgångsrika kartläggningen av det mänskliga genomet kommer nu nästa steg för att kartlägga människans byggstenar: en atlas över den mänskliga cellen. "The Cell Atlas" är en interaktiv databas, tillgänglig för alla, med högupplösta bilder som visar var i den mänskliga cellen proteiner finns. Kunskap om proteiners lokalisation förväntas leda till ökad förståelse om vår hälsa och sjukdomar.