Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här listas utlysningar som är aktuella för life science. Har du tips på utlysningar som borde synas här? Kontakta i så fall Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Swelife och Medtech4health - Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Ansökan är nu öppen till Projekt för bättre hälsa 2017 - 2018, en utlysning som görs i samverkan mellan Swelife och Medtech4health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Erbjudandet riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.

Var med i utvecklingen av vården - välkommen med din ansökan till Innovationsfonden

Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år. Fonden stödjer utvecklingen av nyskapande produkter, tjänster och metoder som kan förbättra hälso- och sjukvården.

Nightingale H2020

Kan ditt företag utveckla innovativ och trådlös kroppsburen teknologi som kan användas tillsammans med intelligent analysmjukvara för att övervaka patienter, både på avdelningen och hemma? Fem akademiska sjukhus har fått över fem miljoner euro för att utmana industrin att hjälpa till att minska dödsfall och funktionsnedsättningar som orsakas av oupptäckta försämringar av hälsan, och de vill gärna höra av dig.

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag

Välkomna att skicka in ansökan! Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.

Medtech4Health

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik. 

GSK Innovation

GSK har startat GSK Innovation som ett sätt att ytterligare driva produktportföljen mot nya produktidéer och innovativa lösningar inom consumer healthcare. Nya idéer processas genom GSK Open Innovation Pathway.

Swedfund International – Stöd för etablering på tillväxtmarknader

Swedpartnership erbjuder svenska små och medelstora företag möjligheten att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning vid start av nya affärssamarbeten i utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Nordiska projektexportfonden - Stöd för etablering på utländska marknader

Fondens syfte är specifikt att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att delfinansiera förstudier, som bidrar till att främja nordiska företags internationalisering.

 

FundedByMe

FundedByMe kopplar samman entreprenörer med affärsänglar från hela världen. Vi tillhandahåller en unik plattform för crowd equity. Vår investerarpool (crowd) har en total kapacitet om 2 144 530 208 kr per år.

Crowdcube

Crowdcube är en marknadsplats för equity crowdfunding, ett effektivt sätt för entreprenörer att möta potentiella investerare för att skaffa både kapital och expertkunskap till sina verksamheter.