Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Här listas utlysningar som är aktuella för life science. Har du tips på utlysningar som borde synas här? Kontakta i så fall Stockholm Science City på info@ssci.se.

Du är här

Vill du utmanas av experter i Silicon Valley? Sök till TINC!

Tag chansen att bli ett av 10 startups! Är du redo att låta ditt företag ta nästa steg? Vill du skapa de bästa förutsättningarna för att ditt företag ska kunna skala upp på en internationell marknad?  Då har du chans nu att söka till nästa omgång av TINC Silicon Valley.

Utlysning för projekt: “Win-in-Suzhou” International Venture Contest

Tävlingen “Win-in-Suzhou” Venture Contest for International Entrepreneurs utlyser projektmedel för uppstartsföretag och entreprenörer inom såväl läkemedel och bioteknik som diagnostik, medicintekniska produkter, e-Hälsa, precisionsmedicin, vårdtjänster, åldrande samt övriga områden inom vård. Alla deltagare får chansen att bli inbjudna till att besöka Suzhou i Kina. Utöver priserna i tävlingen har vinnarna möjlighet att få statlig finansiering av Suzhou stad. 

Kompetensförstärkning för småföretag inom medicinteknik 2018

Medtech4Health ger småföretag möjlighet till finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden.

SciLifeLab Technology Development Projects (TDPs)

Syftet med Technology Development Project-utlysningen 2018 är att möjliggöra utveckling och optimering av teknik för att hjälpa SciLifeLabs nationella infrastrukturanläggningar att erbjuda sina kunder nya och förbättrade tjänster samt att hålla SciLifeLabs profil som infrastrukturresurs i den absoluta forskningsfronten. Finansieringen är avsedd för tvååriga forskningsprojekt under 2019-2020.

Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

Vinnova erbjuder en möjlighet till finansiering för samarbetsprojekt mellan svenska och tyska små och medelstora företag (SMF). Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling och bör ske i samarbete med forskningsorganisationer. 

Var med i utvecklingen av vården - välkommen med din ansökan till Innovationsfonden

Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år. Fonden stödjer utvecklingen av nyskapande produkter, tjänster och metoder som kan förbättra hälso- och sjukvården.

Nightingale H2020

Kan ditt företag utveckla innovativ och trådlös kroppsburen teknologi som kan användas tillsammans med intelligent analysmjukvara för att övervaka patienter, både på avdelningen och hemma? Fem akademiska sjukhus har fått över fem miljoner euro för att utmana industrin att hjälpa till att minska dödsfall och funktionsnedsättningar som orsakas av oupptäckta försämringar av hälsan, och de vill gärna höra av dig.

Medtech4Health

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik. 

GSK Innovation

GSK har startat GSK Innovation som ett sätt att ytterligare driva produktportföljen mot nya produktidéer och innovativa lösningar inom consumer healthcare. Nya idéer processas genom GSK Open Innovation Pathway.

Swedfund International – Stöd för etablering på tillväxtmarknader

Swedpartnership erbjuder svenska små och medelstora företag möjligheten att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning vid start av nya affärssamarbeten i utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.