Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

ABCEurope

ABCEurope är ett projekt som sprider användbara och validerade verktyg och stödåtgärder till SME:s inom life science. Genom erfarenhetsutbyte av olika möjligheter kan företag och kluster från olika regioner inspireras och dra lärdom av varandra. ABCEurope involverar 11 regioner i hela Europa och Israel. Projektet slutar 2012.

ABCEurope använder olika verktyg, de flesta med starkt internationaliseringsfokus:

  1. ”Technology showcases”, där tidiga upptäckter kan visas i syfte att öka möjligheterna att snabbare nå marknaden.
  2. ”Boot camps”, dvs. intensiva träningsläger under tre dagar, då nystartade företag får tillfälle att förbättra sin företagsledningsförmåga, till exempel genom att engagera erfarna företagare så att de ingår i styrelser eller näringslivsråd för nya företag.
  3. Ökandet av klusterorganisationernas kompetens genom att ordna tillfällen för erfarenhetsutbyte.
  4. Expansion av Tools of Science till en europeisk nivå.
  5. Kunskapsökning om hur immateriella rättigheter fungerar på internationell nivå.
  6. Skapandet av samverkansmöjligheter mellan olika life science-företag.
  7. Skapandet av ambassadörsprogram med en europeisk inriktning.