Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Bakgrund

EU har gett stöd i utvecklandet av många verktyg runtom i Europa och ville sprida de goda exemplen till flera kluster. Efter Stockholm Science City Foundations insats i EU-projektet BRIDGE (Bridging Biomaterial Research Excellence between Industry and Academia across Europe), bjöd Council of European Bioregions (CEBR) stiftelsen att delta i ABC Europe för att Norden skulle bli mer representerade i projektet.

  1. Projektet startade 2009
  2. En europeisk version av Tools of Science lanserades 2011
  3. Ett första boot camp ägde rum i Stockholm hösten 2011
  4. Tech showcase i Malmö hölls våren 2012
  5. Projektet avslutas i augusti 2012