Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Bakgrund och framtid

Tools of Sciences historia börjar 2004, när Stockholm BioSciences referensråd noterade två saker: dels fanns life science-utrustning som inte användes till sin maximala kapacitet och dels saknades kartläggning om vilka kompetenser som fanns tillgängliga i olika geografiska områden.

En kartläggning år 2004 visade att resurser och kompetenser för life science-branschen inte syntes tillräckligt. Det fanns ett behov av centraliserad information för att undvika att resurserna underanvändes eller överlappade.

Hösten 2005 skapas en informationsdatabas. Oktober 2006 lanserades Tools of Science med akademiska resurser. Detta attraherade även life science-industrin, varför även deras information integrerades i plattformen. Detta ledde till en nylansering av Tools of Science i januari 2008 – den här gången även med innehåll från industrin.

Baserat på framgångarna med Tools of Science har ett bredare verktyg, med europeisk omfattning, lanserats inom projektet ABC Europe. Lanseringen av Stockholm Lifes finansieringsverktyg kommer också att förstärka effekten av Tools of Science.