Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Det här är Stockholm Life

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Det arbete som nu pågår bygger på de unika förutsättningar som finns här, och syftar till att Stockholm Life Solna-Stockholm kan utvecklas till en världsledande life science-arena.

Stockholm Life är en del av ett nytt stadsområde som växer fram i gränsen mellan Solna och Stockholm – i storstadens puls med naturen om hörnet. Inom området görs stora investeringar i bostäder, life science-fastigheter och kommunikation för att fylla det med service, kultur och möjligheter till rekreation.

Dessutom är Stockholm Life Solna-Stockholm ett vetenskapskluster, där akademiska institutioner, life science-bolag, hälso- och sjukvård, myndigheter inom det medicinska området och internationellt framstående forskningsprojekt finns inom en koncentrerad yta och där förutsättningarna för samarbete är goda.

Stockholm Life - Greater science, greater business, greater life (PDF)

Stiftelsen Stockholm Science City (SSCi) är ansvarig för varumärket Stockholm Life och för innehållet på denna webbplats.