Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

eLSi - en online plattform för företag för att underlätta internationalisering

Life science-sektorn har aldrig varit så global som nu och det finns ett ökande behov av internationella samarbeten och etableringar på starka tillväxtmarknader utanför Europa. För att utvärdera målmarknaderna och lyckas med etableringarna krävs en god förståelse för life science sektorn på målmarknaderna samt specifik interkulturell affärskompetens.

Den nyutvecklade e-utbildningsplattform eLSi hjälper dig med detta genom att erbjuda en gratis interaktiv plattform med online-resurser för åtta utom-europeiska målmarknader med hög tillväxt.

Varje målmarknad på plattformen är indelad efter land i definierade informationspaket som kan läsas oberoende av varandra och inte kräver mer än 10 minuter för få en översikt av ämnena.

Material som ingår:

  • Insiktsfulla rapporter om life science sektorn och dess reglering
  • Kartor med life science-hotspots för varje land.
  • Regulatoriska riktlinjer och viktiga nyckelaktörer
  • Videoklipp med branschexperter om affärskultur och vad man ska tänka på
  • Webblänkar för ytterligare information.

Vilka marknader ingår?

Hur funkar det?

Är du ett företag?
Är du en aktör som hjälper till med företagsutveckling?

eLSi är ett innovationsprojekt finaniserat av EU-kommissionen. Läs mer på www.elsi-project.eu

Användarvillkor
Projektet genomfördes med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För detta verktyg ansvarar endast upphovsmannen, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen däri.
Varje ansträngning har gjorts för att säkerställa att den information som ges på denna plattform är korrekt, varken eLSis projektpartners eller de intervjuade hållas ansvarig för eventuella fel, eller vilseledande uttalanden, och ingen garanti ges eller ansvar accepteras som för den stående av någon individ, firma, företag eller annan organisation som nämns.
Alla tredjeparts material som tillhandahålls här är fritt tillgängliga på internet.