Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

eLSi för stödorganisationer

Flexibiliteten i eLSi-plattformen gör det användbart för många aktörer t.ex:

  • Beslutsfattare i läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovårdsbolag
  • Affärskonsulter och yrkesutbildningsleverantörer
  • Kultur-och språktjänsteleverantörer
  • Klusterorganisationer, inkubatorer och regionala utvecklingsaktörer med företagsstöd

Verktygen på plattformen är tillsvidare fritt tillgängliga för alla aktörer som vill använda dem i sin verksamhet för att hjälpa företag med internationaliseringsprocessen. T.ex. uppmuntras spridning genom att länka till verktygen från den egna organisationens egen hemsida.

Hur funkar det?
Materialet om målmarknaderna finns tillgängligt i två typer av online-verktyg: eLSi-Moodle och eLSi-eFront. Båda verktygen är helt gratis och blir tillgängliga efter att man registrerat sig på respektive sajt. Man måste dock registrera sig separat för varje verktyg i detta skede.

Logga in på verktygen

eLSi-Moodle omfattar allt material som tagits fram och fungerar som ett referensbibliotek. Det är organiserat i 5 sektioner med länkar, dokument och filmer.

eLSi-eFront är ett kursverktyg där endast ett urval av materialet finns med. Fördelen är att man kan beta av materialet lite i taget i egen takt i form av kursavsnitt.

Om materialet
Materialet har sammanställts inom ramen för eLSi-projektet från offentligt tillgängliga källor. Allt material har noggrant utvalts med tanke på praktisk relevans och innehåll, men också utifrån hur lättsmält det är.
Majoriteten av videomaterialet är framtaget av projektpartners specifikt för projektet. I de fall där materialet kommer från offentliga källor, länkas direkt till upphovsmannen av upphovsrättsliga skäl.