Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Kontaktinformation

Andreas Namslauer
Affärsutvecklare (föräldraledig)
Stockholm Science City

andreas.namslauer@ssci.se

Pär Höglund
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

par.j.hoglund@gmail.com