Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Kraftcentrum Stockholm Life

Kraftcentrum Stockholm Life syftar till att utveckla behovsanpassade verktyg och processer för samverkan och kunskapsöverföring mellan små och stora life science-företag, akademi, samt hälso- och sjukvård.

Genom dessa verktyg och processer ska företagen kunna inleda samarbeten, nå kunder, kapital, affärsavslut och sin marknad snabbare, det vill säga att genom olika medel effektivisera sin verksamhet. Projektet löper under tre år och finansieras av EU:s strukturfonder med en budget på cirka 10 miljoner kronor.

Målet är att i samspel med andra aktörer utveckla specifika behovsanpassade verktyg till stöd för individuella life science-företag i regionen så att: befintliga life science-bolag som finns i regionen från Uppsala till Strängnäs (oberoende av geografisk hemvist) ska växa; nya life science-företag ska startas inom området Stockholm Life Solna-Stockholm; Stockholm Life Solna-Stockholm ska attrahera etablerade life science-företag.

Vem står bakom projektet?

Kraftcentrum Stockholm Life leds av en styrgrupp med representanter från Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet Science Park AB, fastighetsaktörer och Stockholm Science City Foundation. Stockholm Medtech Growth, Stockholms universitet och Tillväxtverket har adjungerade representanter.