Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Life science i regionen

Life science-sektorn i Sverige har en historia som går långt tillbaka i tiden och som har sitt ursprung i branscher som livsmedel, kemiska och kemitekniska produkter och verkstadsindustri.

Kombinationen av framgångsrik medicinsk forskning och teknologisk spetskompetens har gjort Sverige till ett land med många nya läkemedel och andra medicinska innovationer i sin historia. Detta påverkar samhället inte bara genom att ge tillgång till världsledande innovationer som förbättrar hälsan, men också genom att öka Sveriges exportintäkter i denna bransch.

Under 2009 sjönk den svenska exportvolymen, undantaget läkemedelsektorn respektive livsmedelsindustrin, vilka istället ökade sina inkomster. Läkemedelsindustrins exportintäkter uppgick till 68 miljarder svenska kronor år 2009. Detta kan jämföras med siffror för exportintäkter från personbilar som uppgick till 33 miljarder svensk kronor under samma period.

Life science-sektorn i Sverige är starkt koncentrerad till Mälardalsregionen med Uppsala, Stockholm inklusive Flemingsberg och Solna, Södertälje samt Strängnäs som noder i ett starkt life science-kluster. Mer än hälften av all life science-kapacitet i landet finns i Stockholm-Uppsalaregionen. Antalet aktiebolag i Mälardalsregionen är cirka 570 och motsvarar en sammanlagd omsättning på cirka 125 miljarder kronor. Branschen i regionen sysselsätter över 23 000 människor.