Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

SILS - Sverige som ett internationellt centrum för life science

Sverige har i dag en internationellt framskjuten position inom life science. Vi har starka traditioner och fungerande infrastruktur för såväl forskning som företagande och tillämpningar inom hälso- och sjukvården.

Ett tydligt resultat av detta är den mängd innovationer så som läkemedel, medicinsk teknik och hälsorelaterade tjänster som svenska forskare och företag skapat. Life science har vuxit till en betydande del av Sveriges export, och enbart läkemedelsbolagen står i dag för sju procent av den totala exporten.

Denna position går dock inte att ta för givet. Världen förändras snabbt och life science-sektorn är inget undantag. Life science-industrin genomgår just nu en snabb och global omställning för att möta ökade kostnader och minskad produktivitet. De stora företag som varit delaktiga i uppbyggnaden av life science-kompetensen i Sverige minskar sin forskningsverksamhet, samt varnar för ytterligare nedskärningar. De mindre bolagen har svårt att växa till medelstora företag. Dessutom görs i dag främst många små och därigenom fragmenterade insatser för att stärka life science i Sverige, vilket endast ger begränsade effekter. Det finns en avsaknad av ett samlande nationellt forum som knyter samman akademi, industri och offentlig sektor.

För att säkra Sveriges konkurrens- och attraktionskraft inom life science på den globala marknaden kommer vi därför att formulera en nationell agenda för forskning och innovation. Vi kallar den Sverige som Internationellt centrum för Life Science (SILS) och visionen är att skapa ett internationellt centrum för life science där vi vill skapa förutsättningar för gränsöverskridande innovationer inom hälsoområdet.

Projektet finansieras delvis av medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och kommer att pågå i sex månader. I april 2013 presenteras förslaget. Sverige som Internationellt centrum för Life Science inkluderar huvudregionerna för life science i Sverige: Stockholm-Uppsala-Södermanland, Västra Götaland, Skåne, Linköping, Norrköping och Umeå. I dessa områden pågår en stark strukturomvandling inom just life science vilket medför en stark drivkraft för, och förståelse av, behovet av förnyelse.

Forskning och innovationer inom life science är potentiellt en kraftfull nationell tillväxtmotor. Det skapar stora möjligheter till förbättrad hälsa hos människor samt innebär minskade kostnader för hälso- och sjukvården. Det har gjorts betydande insatser i denna riktning under senare år och den kommande forskningspropositionen ger fortsatt positiv stöd. Det gör det både viktigt och just nu strategiskt riktigt att bygga vidare på forskning och industriell kompetens för att tillväxt och exportinkomster ska kunna skapas genom dessa stora investeringar även i framtiden.