Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Stockholm Life navet i ett kunskapsledande land

Laserkirurgin, pacemakern och dialysen är bara några exempel på svenska uppfinningar som har underlättat och förlängt livet på miljontals människor världen över. I Europa har endast tre länder (England, Frankrike och Tyskland) fler företag inom life science-området än Sverige. I relation till befolkningsmängden gör detta att koncentrationen i Sverige överstiger alla andra länder.

Fakta:
I Stockholm-Uppsala-regionen (dvs. Uppsala, Strängnäs, Storstockholm inklusive Södertälje, Flemingsberg och Solna) finns fler än 570 life science-bolag, som tillsammans omsätter circa 125 miljarder kronor. Branchen i regionen syselsätter över 23 000 människor, vilket motsvarar 60 % av Sveriges life science-arbetskraft.