Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Stockholm Life Virtual Grants Office

Stockholm Life Virtual Grants Office är en webbaserad verktygslåda för att hjälpa små och medelstora företag inom life science i Sverige att hitta och ansöka om offentlig finansiering.

Syftet med Stockholm Life Virtual Grants Office är att stimulera life science-företag att hitta och framgångsrikt ansöka om "mjuk" finansiering, dvs finansiering som inte kräver att att man ger bort andelar i bolaget för att utveckla specifika produkter eller tjänster.

Genom att använda Stockholm Life Virtual Grants Office, får företag enklare en överblick över ansökningsprocessen och praktiska tips om vad man ska tänka när man ansöker om och deltar i EUs samarbeten.

Hur fungerar det?

Stockholm Life Virtual Grants Office är en webbaserad verktygslåda som där det finns information och mallar om:

• ansökningsprocessen och hantering av EU-projekt
• vad man ska tänka när det gäller IP-frågor i EU-projekt
• hur man bygger ett konsortium samt att hitta och välja partners
• omfattande förteckning över nationella och internationella finansieringsprogram via Tools of Science Europe

Stockholm Life Grants Office delar inte själv ut finansiering och rekommenderar inte heller konsulter. Fokus ligger istället på att möjliggöra att relevant information/kompetens lätt kan hittas av life science-företagen.

För hjälp att hitta och ansöka om offentlig finansiering med fokus på forskningsstöd från EU:s ramprogram finns EU Support Office som drivs i Sweden BIO:s regi.