Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Tools of Science

Tools of Science är en informationsplattform som tillhandahåller service, information och ett nätverk inom life science-området i Sverige.

Det möjliggörs bland annat genom www.toolsofscience.se där core-faciliteter från universitet och landsting är listade och visar vad de kan erbjuda för tjänster till både universitetsforskare och företag. Dessutom är företag som erbjuder tjänster inom hela utvecklingskedjan för life science-bolag listade. Företagen täcker in tjänster inom såväl forskning och utveckling som administrativa servicefunktioner som krävs för små forskningsbolag.

Med webbplatsen tillhandahålls en plattform som förenklar för bolag att hitta vilka aktörer som kan hjälpa och stödja i deras forskning, utveckling, juridiska frågeställningar samt marknadsfrågor.

På webbplatsen finns ytterligare information som är av intresse för SME:s vad det gäller finansiering, EU-anslag och att hitta samarbetspartners.

Tools of Science anordnar även seminarier, möjliggör för företag att presentera sitt service-erbjudande och ger därmed möjlighet till nätverkande.

De företag och core-faciliteter som listar sig på Tools of Science kan på ett enkelt sätt synligöra vilka kompetenser och tjänster de erbjuder. Företag har man möjlighet att utöka företagsprofilen och synligheten på sidan mot en årsavgift.

Tools of Science ägs och förvaltas av Stockholm Science City Foundation.