Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Verktygen

Verktygen som utvecklas inom Kraftcentrum Stockholm Life syftar till att stärka och stödja små och medelstora företag inom life science.

Vissa av dessa verktyg har nyligen identifierats - andra är redan aktiva och håller på att utvecklas ytterligare:

  • Ett mentorprogram, som riktar sig till en mer restriktiv grupp av företag.
  • Tools of Science, en informationsplattform som erbjuder en uppdaterad och ständigt växande databas med läkemedelsutveckling och life science-relatede serviceföretag i Sverige.
  • Stockholm Life Grants Office, ett verktyg som hjälper life science-relaterade SME:s att hitta, ansöka och leda finansiella bidrag för att lyfta deras utveckling.
  • Ett forum där life science-företag bättre kan sköta sina relationer med investerare.